چرا فساد جنسی ؟!!!!!!

پاسخ:

مقدمه
خداوند در وجود هر انسانی غریزه های مختلفی قرار داده است. که این غرایز نشانگر نیازهای انسان می باشند. مثل غریزة جنسی. این غریزه برای هدف خاصّی در وجود انسان قرار داده شده است که عبارت است از بقاء نسل انسانها، آرامش و .... . برای اینکه انسان به این هدف رغبت نشان دهد لذّت غریزه جنسی را قرار داده است. برای اینکه غریزه جنسی در راستای هدف مورد نظر خودش بکار گرفته شود باید حدودی را رعایت نمود.
در تحقق این مسأله نیز نهاد خانواده، حکومت، مراکز دینی و خود شخص نقش دارند که اگر این نقش ها به خوبی ایفاء نشوند باعث افزایش انحرافات جنسی در جامعه می شوند.
فساد جنسی به هرگونه انحرافی گفته می شود که غریزه جنسی را از مسیر صحیح خودش خارج کند. مثل خود ارضایی، زنا، تماس های بدنی، کلامی و تماس با حیوانات، هم جنس بازی و غیره. ما در این نوشتار به طور خلاصه عوامل فساد جنسی را در جامعه بر می شماریم.

عوامل فساد جنسی
1. عدم رعایت حدوددر جامعه برای حفظ سلامت و پاکی جامعه حدودی مشخص شده است که اگر این حدود رعایت نشود احتمال فساد جنسی به وجود می آید. این حدود در حیطه نگاه کردن، شنیدن، تماس و سخن گفتن می باشند. در این مقوله می توان گفت بیشتر مسئولیت متوجّه خود شخص است که خود را به منجلاب اخلاقی نیاندازد. مسئولیت حکومت هم این است که زمینه های فساد در جامعه را حذف کند تا اینکه بستر برای عدم رعایت حدود بین زن و مرد ایجاد نشود. در این خصوص وظیفة دولت فرهنگ سازی برای حجاب، عفاف و کم کردن مکانهایی است که باعث اختلاط و عدم رعایت حدود می شود که فساد ترویج نشود.(1)

2. اختلاطبا این که می توان گفت: «روی دیگر عدم رعایت حدود همان اختلاط است». ولی باید دانست اختلاط در جای خود عامل بسیار مهمّی در ایجاد فساد جنسی جامعه به شمار می رود. اختلاط به این معناست که زن و مرد بدون رعایت حدود شرعی با یکدیگر برخورد داشته باشند، حال فرقی نمی کند که این مسئله در کوچه و بازار، مشاغل، محل تحصیل باشد یا در مراودات خانوادگی. به نظر می رسد اگر ارتباطات بین زن و مرد با رعایت حدود شرعی صورت بگیرد بسیاری از مشکلاتی که اتفاق می افتد رفع خواهد گردید. چه بسا مفاسد جنسی که به واسطة همین اختلاط اتفاق می افتد، باعث مشکلات اساسی در جامعه گردد.
در جوامع دیگر که حدود اسلامی برای آنها معنا ندارد و آن را رعایت نمی کنند باعث شده روابط جنسی نامشروع، فرزندان ناخواسته، سقط جنین، گسترش روسپی گری و شیوع بیماری های مقاربتی، افول ازدواج، هم جنس گرایی، خشونت جنسی علیه بانوان، آزارهای جنسی علیه زنان در مجامع مختلط مثل مدارس و ادارات، و بحران خانواده، آنها را با چالش های غیر قابل جبران مواجه کند.(2)

3. سخت شدن راه حلالیکی از علل مهم گسترش فساد جنسی در جامعه این است که راه صحیح و حلال برای ارضاء نیاز جنسی بسیار مشکل باشد. ازدواج، آسانترین، پاک ترین و اصولی ترین راه ارضاء غریزه جنسی است که به علت مشکلات فراوانی از طرف خانواده ها، حکومت برای جوانان یک امر مشکل متصوّر شده است. جامعة و خانواده ها به صورت خواسته یا ناخواسته تشریفات بسیاری بر ازدواج تحمیل کرده اند که تأمین هزینه های این تشریفات برای جوانان امری بسیار مشکل می نماید. از طرف دیگر حکومت هم در ایجاد اشتغال، فرهنگ سازی برای ازدواج های آسان و کمک هزینة مسکن نتوانسته انتظارات را برآورده کند. در این میان ازدواج به طور طبیعی یا به تأخیر می افتد و یا اصلاً اتفاق نمی افتد که در هر صورت، جوانان به طرف راههای غیرصحیح ارضای جنسی روی می آورند.
دوّمین راه حلّ که برای مواقع اضطراری است سبب می شود جلوی مفاسد جنسی بیشتر گرفته شود از این راه حل به نام عقد موقّت یاد می شود که این هم به یک مسألة ضد فرهنگی در جامعة ما تبدیل شده است و برداشتی نادرست از آن در جامعه وجود دارد. جامعه حاضر است دختر و پسر به مفاسد اخلاق مبتلا شوند. ولی اسم عقد موقّت نیاید. باید توجّه داشت که عقد موقت در جایی مطرح است که امکان عقد دائم نیست. و گرنه از نظر اسلام عقد دائم اولویت دارد. در عقد موقّت هم حکومت و نهادهای مذهبی می توانند با فرهنگ سازی مناسب جایگاه شایسته آن را درست بشناسند تا به این وسیله جلوی قسمتی از مفاسد اخلاقی گرفته شود.
اگر این راهها امکان نداشت شخص باید صبر کند و با تکیه بر ایمان قوی به خداوند و تقوی و ورزش، روزه و کار فراوان جلوی امیال جنسی خود به طور موقت بایستد تا شرایط ازدواج فراهم شود.(3)

4. خانواده و تربیت غلط جنسیمحیط خانواده اولین محیطی است که فرزند یاد می گیرد که در قبال غریزة جنسی چگونه برخورد کند. خانواده است که می تواند غریزة‌ جنسی فرزند را در مسیر صحیح هدایت کند یا اینکه به وسیله عدم رعایت حدود شرعی در مسائل خانوادگی، فرزند را به طرف انحراف جنسی بکشاند. در بسیاری از انحرافات فراهم ساز زمینه خانواده بوده است.(4)

5. ضعف فرهنگی و تهاجم فرهنگیزمانی که فرهنگ سازان جامعه برنامة مشخصّی برای فرهنگ سازی در مسایل اخلاقی، خانوادگی ندارند و فرهنگ جامعه را به حال خود رها می کنند فرهنگ های افسار گسیخته غربی مجال خوبی می یابند که آزادی های جنسی را در جامعة ما رواج دهند. (5)

6. عدم اجرای حدود و تعزیرات به شکل کاملاگر حدود و تعزیرات الهی که برای این مفاسد در قرآن و روایات آمده است اجرا شود انگیزه روی آوری به این مفاسد بسیار کم می شود.
خلاصه
این عوامل هیچ کدام به تنهایی نمی تواند عامل فساد جنسی باشد. بلکه این مسأله علل مختلفی دارد که در مجموع به مفاسد جنسی در جامعة می افزاید. فرد، جامعه، حکومت و مراکز مذهبی هر کدام باید متکفّل قسمتی از این عوامل باشند، تا شاهد کاهش چشمگیر مفاسد جنسی باشیم. از طرفی دیگر باید توجه داشت کشور ما در میان کشورهای دیگر جهان موقعیّت خوبی دارد و انتظار ما برای مفاسد جنسی ناشی از انتظار بالاتر از جامعه اسلامی ایران است. در حالیکه تا رسیدن به کشور اسلامی فاصله داریم و باید در این راه مجاهدت کنیم.

 

پاورقی:

1. دیلمی، احمد. و آذربایجانی، مسعود، اخلاق اسلامی، نشر و پخش معارف، چاپ سوم، 1380، صفحه 245.
2. هاجری، عبدالرسول. فمنیسم جهانی و چالش های پیش رو، قم، بوستان کتاب، چاپ اوّل،1382، صفحة 55.
3. مطهّری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ 28، 1379، صفحه 50.
4. رفیعی، بهروز. تربیت اسلامی (ویژه تربیت جنسی)، نشر تربیت اسلامی پژوهشکده تعلیم و تربیت، چاپ اوّل، 1383، شمارة 8، صفحة 183.
5. مصباح یزدی، محمد تقی. تهاجم فرهنگی، انتشارات مؤسسه آموزشی و فرهنگی امام خمینی، چاپ اوّل، 1376، ص 95.

/ 0 نظر / 22 بازدید