نیاز جامعه امروز بلکه هر زمان

استقلال ، آزادی و دینداری 
باید مراقب بود که نه استقلال فدای آزادی و نه دینداری فدای آزادی و نه آزادی فدای دینداری شود زیرا تفکر امام رحمه الله علیه در بردارنده هر سه بعد است اما گاهی به یک بعد توجه می شود .
آزادی : آزادى‏ یعنى‏ نبودن مانع، نبودن جبر، نبودن هیچ قیدى در سر راه؛ پس آزادم و مى‏توانم راه کمال خودم را طى کنم، نه اینکه چون آزاد هستم به کمال خود رسیده‏ام. آزادى مقدمه کمال است نه خود کمال. یک موجود که باید راهى را طى کند و او را آزاد و مختار آفریده‏اند و تمام موانع را از سر راه او برداشته‏اند، به مرحله آزادى رسیده است ولى به مرحله آزادى رسیدن به مقدمه کمال رسیدن است، یعنى آزاد است که راه کمال خود را طى کند.
استقلال : استقلال‏ یعنى‏ در مقابل حرکت قدرتمندان عالم، حالت انفعال به خود نگیریم. آنچه که منفعت ماست، آنچه که مصلحت ماست، آنچه که با هدفهاى ما و آرمانهاى ما منطبق است، آن را دنبال کنیم‏
دینداری : دیندارى‏ یعنى‏ انجام واجبات و ترک گناهان است و این لازمه محبت خداوند است. 

/ 0 نظر / 35 بازدید