بعضی از اموری که فقط بر پیامبر اکرم ( ص ) واجب بوده ...

بعضی از اموری که فقط بر پیامبر اکرم ( ص ) واجب بوده است بدین شرح می باشد :

 (اول) آنکه نماز شب و نماز وتر بر آن حضرت واجب بود

 (دویم) قربانى بر آن حضرت واجب بود

 ( سیم) بعضى گفته‏اند که مسواک بر آن حضرت واجب بود

( چهارم) مشورت کردن با اصحاب بعضى گفته‏اند بر آن حضرت واجب است

(پنجم) هر بدى که میدید بایست البته انکار کند

(ششم) مخیر گردانیدن زنان که در کتاب طلاق مذکور است

 ( هفتم) حرام بودن زکاة واجب بر او و ذریه او و در حرمت زکاة سنت و تصدقات سنت خلاف است

( هشتم) واجب بودن اداء دین کسى که بمیرد و فقیر باشد

( نهم) آنکه گفته‏اند آن حضرت سیر و پیاز میل نمیفرمودند و بعضى گفته‏اند حرام بود بر او

( دهم) آنکه بر پهلو تکیه کرده طعام میل نمى‏فرمود و بعضى گفته‏اند که حرام بود بر آن حضرت

( یازدهم) بعضى گفته‏اند خط نوشتن و شعر گفتن بر آن حضرت حرام بود ثابت نیست

( دوازدهم) وصال در روزه براى آن حضرت جایز بود و بر دیگران حرام بوده است و وصال آنست که دو روز روزه بگیرد و در میان افطار نکند یا افطار را تا سحر تأخیر نماید با قصد

 ( سیزدهم) بر آن حضرت زیاده از چهار زن بعقد دائم جایز بود و بر دیگران حرام است

(چهاردهم) بر آن حضرت حلال میشد زنى که خود را باو مى‏بخشید بدون عقد

 ( پانزدهم) آنکه نکاح زنان آن حضرت خواه دخول کرده باشد خواه نکرده باشد در حال حیات آن حضرت و بعد از وفات هر دو بر دیگران حرام بود

( شانزدهم) حرام بود که آن حضرت را بنام ندا کنند که یا محمد و یا احمد بگویند و حق تعالى نیز در قرآن در هیچ موضع آن حضرت را بنام ندا نفرموده است بلکه‏ یا أَیُّهَا النَّبِیُ‏ و یا أَیُّهَا الرَّسُولُ‏ و یا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ‏ و یا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ فرموده است

( هفدهم) حرام بود مردم را که صدا را در سخن گفتن بلندتر از صداى آن حضرت کنند

( هیجدهم) حرام بود که از پشت حجره‏ها آن حضرت را ندا کنند و خصایص بسیار دیگر ذکر کرده‏اند .

حق الیقین، علامه مجلسی ،  ص: 36

 

 

 

 

/ 0 نظر / 135 بازدید