هشدار به ریاست‏ طلبان همراه با بیدادگران

1- در خدمت امام ابو الحسن علیه السلام سخن از مردى به میان آمد که ریاست را دوست مى‏داشت. امام فرمود: خطر ریاست در دین مسلمان بیشتر از خطر گرگان درنده در میان گله‏اى است که چوپان ندارد.

2- امام صادق علیه السلام فرمود: هر که بدنبال ریاست باشد هلاک شود.

3- ابو حمزه ثمالى گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: بپرهیز از ریاست.

4- عبد الله بن مسکان گوید: امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: بپرهیزید از این رئیسان که ریاست مى‏کنند، سوگند به خدا صداى کفشها از پشت سر کسى شنیده نشود مگر که هلاک و گمراه شده و دیگران را هلاک و گمراه کند. (منظور از صداى کفشها اشاره است به ریاست‏طلبى و جاه‏طلبى کسى که در جلو راه مى‏رود و پشت سر او مردم به احترامش همراهیش مى‏کنند، خلاصه اشاره به ریاست‏طلبى است).

5- جویره بن مسهر گوید: پشت سر على علیه السلام راه مى‏رفتیم، حضرت فرمود:

اى جویره! این احمقان هلاک نشوند مگر بواسطه صداى پاهائى که پشت سر مى‏شنوند (اشاره مى‏کند که من خوش ندارم بر مردم ریاست و برترى داشته باشم و این احمقان سرمداران وقت و غاصبان خلافت و مقام هستند که در اثر جاه‏طلبى خود را به تباهى و ستمگرى مى‏کشانند).

6- امام صادق علیه السلام فرمود: ملعون است هر که ریاست کند، ملعون است هر که به قصد ریاست باشد، و ملعون است هر که ریاست را به ذهن خود خطور دهد.

7- امام صادق علیه السلام فرمود: هر که قصد ریاست داشته باشد هلاک (و گمراه) شود.

8- ابو ربیع شامى گوید: امام باقر علیه السلام به من فرمود: اى ابا ربیع! دنبال ریاست مباش، و دنباله‏رو ریاست طلبان نیز مباش، و ما را وسیله روزیت مکن که خدا فقیرت کند.

9- محمد بن مسلم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آیا گمان مى‏کنى که من‏ نیکان شما را از بدان شما تشخیص نمى‏دهم؟ آرى مى‏شناسم، به خدا سوگند بدترین شما کسى است که دوست دارد مردم به دنبالش بیافتند، و این چنین کسى یا دروغ پرداز است و یا صاحب رأى ناتوان و فکر نارسا.

10- عقبه بن بشیر گوید: به خدمت امام باقر علیه السلام رفتم و عرض کردم:

من در میان قوم و فامیلم مردى سرشناس و محترم هستم، آنان نماینده‏اى از خود پیش حاکم داشتند که از دنیا رفته است و مردم مى‏خواهند من نماینده و سرپرست ایشان باشم، نظر شما چیست؟ امام علیه السلام فرمود: مقام و موقعیت خود را برخ ما نکش مقام و فضیلت به داشتن تقوا است. (تا اینکه) امام باقر علیه السلام فرمود: اینکه مى‏گوئى قوم و قبیله‏ام سرپرستى داشتند که از دنیا رفته و اکنون مرا مى‏خواهند به نمایندگى و سرپرستى بگمارند، باید بدانى: اگر بهشت و نعمتهایش را نمى‏خواهى پس ریاست قومت را قبول کن (و بدان که اگر) سلطان ستمگرى خون مسلمانى را بریزد تو در خون او شریک هستى (زیرا با قبول سرپرستى قومت حکومت ستمگر زمان را که نماینده مردم پیش او هستى تایید کرده‏اى) و شاید که از دنیاى ایشان نیز خیرى نبرى (زیرا حاکمان جور اگر چه در ظاهر نماینده و سرپرست صالحان را قبول کنند ولى هرگز آنان را نمى‏گذارند آسوده باشند).

11- قاسم بن عون گوید: امام چهارم علیه السلام فرمود: بپرهیز از اینکه ریاست‏ کسى که خداوند خوارت کند، و بپرهیز از اینکه سربار جامعه باشى که خداوند فقرت را زیاد کند، و بدان که اگر تو در پى (صاحب منصبان) نیکوکار باشى بهتر است از اینکه در رأس شر و فساد باشى.

12- امام صادق علیه السلام فرمود: شما را با مقامها و ریاستها چکار؟! همانا مسلمانان همگى یک سر و یکسان هستند (پس شما چه حقى دارید که رئیس دیگران باشید با اینکه با ایشان یکسان هستید؟!)، و بپرهیزید از رجال و سردمداران، همانا رجال و سردمداران براى مردان موجب هلاکت است.

13- پیامبر اکرم (ص) فرمود: آگاه باشید! هر که زعامت مردمى را بعهده گیرد روز قیامت آورده مى‏شود در حالى که دستهایش به گردنش بسته شده باشد، اگر دوران حکومتش را به اجراى فرمانهاى الهى گذرانده باشد خداوند او را (از غل و زنجیر) آزادش مى‏کند و اگر ستمگرى کرده باشد بسوى آتش دوزخ افکنده شود و چه جایگاه بدى خواهد داشت! حضرت رسول اکرم (ص) در حدیث مناهى فرمود: آگاه باشید، هر کس متولى ریاست قومى باشد روز قیامت مى‏آید در حالى که دستهایش با زنجیر به گردنش بسته شده، اگر در میان آن قوم به امر خدا قیام کرده، آزادش مى‏کنند و اگر ظالم بوده به دوزخش مى‏اندازند و بد جایگاهى است دوزخ.

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص: 241

 

________________________________________
شیخ حر عاملى، محمد بن حسن - صحت، على، جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، 1جلد، انتشارات ناس - تهران، چاپ: اول، 1364ش.

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
دوست

سلام وبلاگتون جالبه خوشحال میشم تبادل لینک داشته باشیم منتظر نظراتتون هستم