بزرگ‏ترین بازتاب‏هاى جهانى انقلاب اسلامى ایران

1. افزایش گرایش به مذهب در جهان، به‏طورى‏که اسلام به سریع‏ترین دین در حال گسترش در جهان ازجمله در اروپا تبدیل شده است؛

2. شکستن ابهت قدرت‏هاى جهانى و نشان دادن عدم توانایى مقاومت قدرت‏ها، هرچند قوى، مقابل یک ملت معتقد، مسلمان و مصمم؛

3. حرکت مسلمانان از حاشیه به متن و صحنه سیاسى؛

4. زنده شدن امید به توسعه و رشد مستقل در کشورهاى جهان سوم و درک این مسئله که بازى سلطه جهانى را مى‏توان برهم زد، چه از طریق استقلال‏طلبى و چه توسعه علمى فناورى مستقل و غیروابسته.

 

زمینه ها، عوامل و بازتاب جهانى انقلاب اسلامى، رهیافت فرهنگى، ص: 211

[1]

 

 


[1] ملکوتیان، مصطفى، زمینه ها، عوامل و بازتاب جهانى انقلاب اسلامى، رهیافت فرهنگى، 1جلد، دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ-دفتر نشر معارف - تهران-قم، چاپ: اول، 1390.

/ 0 نظر / 4 بازدید