زیاده‏ روى در شهوات انسان را می برد .................

پایان زندگى بو على 428 ه- 1036 م‏

زیاده‏روى در شهوات سرانجام جسم نیرومند شیخ را فرسوده کرد. به هنگامى که علاء الدوله با «تاش فراش» مى‏جنگید- و ابن سینا همراه وى بود- بیمارى قولنج گریبان شیخ را گرفت. شیخ از ترس آنکه مبادا در هنگامه کارزار و فرار امیر، زمین‏گیر شود و از همگامى با او بازماند، در یک روز هشت نوبت دستور تنقیه داد. بر اثر این زیاده‏روى، روده‏هایش زخم شد. چون در کار درمان ورزیده بود، خویشتن را با داروهاى مناسب اندکى بهبود بخشید. اما علیل گشت. زیرا از غذا پرهیز نمى‏کرد، و از صحبت زن- دست‏بردار نبود. در نتیجه بیمارى قولنج وى گاهى زورآور مى‏شد و زمانى تسکین مى‏یافت، تا آن هنگام که در رکاب علاء الدوله به سوى همدان رهسپار گردید.

در این سفر بیمارى شیخ به شدت گرایید، چون به همدان رسید دانست که نیروى جسمانى خود را چنان از دست داده که دیگر از غذا و دارو کارى ساخته نیست. بنا بر این از درمان خویش دست کشید و گفت: «مدبر تن من از تدبیر فرومانده و درمان بیفایده است». چند روزى بر این حال بود تا دیده از جهان فرو بست. جسمش را در همدان به خاک سپردند. در آن هنگام پنجاه و هشت ساله بود.

ترجمه رساله اضحویه، ص: 25

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید