خلافت ظاهری امام حسن ـ علیه السّلام ـ چه مدت طول کشید؟

پاسخ:

امام حسن ـ علیه السّلام ـ پس از شهادت پدر بزرگوارش به خلافت رسید. اگر چه مدت خلافت آن حضرت کوتاه بود ولی در همین مدت کوتاه درس هایی به جامعه ی اسلامی و آیندگان داد و چهره ی دروغین مدعیان خلافت را آشکار نمود و نامشروع بودن حکومت و خلافت آنها را برای تمامی انسان های آزاده روشن ساخت.
مرحوم سید حسن امین از کتاب استیعاب ابن عبدالبر نقل می‌کند:
«صلح امام حسن ـ علیه السّلام ـ با معاویه در تاریخ پانزدهم جمادی الاولی سال چهل و یکم هجرت روی داد، بنابراین هر کس آن را سال چهلم هجری بداند خطا کرده است. حاکم نیشابوری نیز در کتاب المستدرک می‌نویسد که عهد نامه ی صلح در سال 41 هجری صورت پذیرفته است.
گفته شده است که این قرار داد در بیست و پنجم ربیع الاول انجام گرفته و برخی آنرا بیست و پنجم ربیع الاخر می‌دانند. به این ترتیب اگر جمادی الاولی را بپذیریم، زمان خلافت ظاهری امام حسن ـ علیه السّلام ـ هفت ماه و بیست و چهار روز می‌باشد و اگر ربیع الاول را بپذیریم، این زمان شش ماه و چهار روز می‌شود و در صورت سوم، این مدت چند روز بیشتر می‌شود».(1)
به هر تقدیر مراحل مختلف زندگی امام حسن ـ علیه السّلام ـ را می‌توان به این صورت بیان کرد. هفت سال و شش ماه در زمان جدش رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ سی سال تا شهادت پدر بزرگوارش، شش ماه و پنچ روز حکومت ظاهری تا صلح با معاویه، نه سال و نه ماه و سیزده روز از هنگام صلح تا شهادت.(2)

                                                                     نرم افزار پاسخ

 

پاورقی:

1. مسعودی، مروج الذهب، بیروت، دارالمعروف، بی تا، ج 3، ص 4، و ابن کثیر، البدایه و النهایه، بیروت، مکتبة المعارف، بی تا، ج 8، ص 14. امین، سید محسن، امام حسن و امام حسین ـ علیهما السّلام ـ ، ترجمة ادارة کل تبلیغات اسلامی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، سال 1366، ص69.
2. همان، امین، سید محسن، ص97.

/ 0 نظر / 7 بازدید