علّت نامگذارى مؤمن‏

رفاعه به نقل از امام صادق علیه السّلام مى‏گوید که فرمود: اى رفاعه! مى‏دانى چرا مؤمن، مؤمن نامیده شد؟ او مى‏گوید: عرض کردم: نمى‏دانم. فرمود: براى اینکه او بخداوند عزّ و جل ایمان مى‏آورد و خدا هم امان نامه او را امضا مى‏کند. .

بهشت کافى / ترجمه روضه کافى، ص: 206

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید