منتظران امام زمان باید ................................

بزرگترین وظیفه منتظران امام زمان این است که از لحاظ معنوى و اخلاقى و عملى و پیوندهاى دینى و اعتقادى و عاطفى با مؤ منین و همچنین براى پنجه درافکندن با زورگویان ، خود را آماده کنند. کسانى که در دوران دفاع مقدس ، سر از پا نشناخته در صفوف دفاع مقدس شرکت مى کردند، منتظران حقیقى بودند. کسى که وقتى کشور اسلامى مورد تهدید دشمن است ، آماده ى دفاع از ارزشها و میهن اسلامى و پرچم برافراشته ى اسلام است ، او مى تواند ادعا کند که اگر امام زمان بیاید، پشت سر آن حضرت در میدانهاى خطر قدم خواهد گذاشت . اما کسانى که در مقابل خطر انحراف و چرب و شیرین دنیاى خود را مى بازند و زانوانشان سست مى شود؛ کسانى که براى مطالع شخصى خود حاضر نیستند هیچ حرکتى را که مطامع آنها را به خطر مى اندازد، انجام دهند؛ اینها چطور مى توانند منتظر امام زمان به حساب بیایند؟ کسى که در انتظار آن مصلح بزرگ است ، باید در زمینه هاى صلاح را آماده کند و کارى کند که بتواند براى تحقق صلاح بایستند.

/ 0 نظر / 6 بازدید