کثیر الشک ................................

××××××× کثیر الشک به کسی می گویند که نمی تواند سه نماز را پشت سر هم بدون شک بخواند در این صورت نباید به شک خود اعتنا کند . یعنی هر طرف را که به نفع او است انتخاب کند .

******** مثلا در نماز صبح بین دو و سه شک کند بگوید دو رکعت خوانده ام و  اگر  در بجای آوردن سجده و رکوع شک کند بگوید انجام دادم .

                             توضیح المسائل مراجع م 1184 ؛ اجوبه الاستفتائات س 518 .

/ 0 نظر / 5 بازدید