باز لطیفه های بامزه ......

١ - مادر : پسرم کجا می روی ؟

پسر : میرم توی کوچه بازی کنم .

مادر : با این جورابهای پاره ؟ !

پسر نه با بچه های همسایه !!!

بچه دقت کن ...

2 - یه نفر بی هوا میاد تو اتاق ، خفه می شه !!!

دیگه از این کارها نکن . چون ، خواستی وارد اتاق بشی در بزن شاید کسانی داخل اتاق باشند و با آمدن شما بترسند .

                                                                                         لطیفه های بامزه

 

/ 0 نظر / 6 بازدید