ویژگیهای سیره مبارزاتی امام خمینی ( ره )

×××××××××××××

1 – اخلاص در مبارزه .

2 – معنوی و دینی بودن مبارزه و برخورداری از هدف و انگیزه متعالی .

3 – نفی جدایی دین از سیاست و تاکید بر وحدت این دو .

4 – نگرش مثبت ، ارزشی و متعالی به سیاست و لذا آن را هدایت به سوی سعادت و کمال انسانی دانستن .

5 – مخالفت با کلیت رژیم و نظام حاکم ، هر چند در آغاز غائله انجمنهای ایالتی و ولایتی انتقاد امام متوجه دولت بود ولی پس از مساله رفراندوم ، امام مخاطب اصلی خود را شاه می دانست .

6 – تکیه بر مردم و توده های مسلمان انقلابی .

7 – تأیید بر براندازی رژیم .

8 – نفی استعمار و دخالت قدرتهای بیگانه بویژه آمریکا که آن را عامل همه بدبختیها و گرفتاریهای مردم ایران و مخالف اسلام و قرآن می دانست .

9 – نفی اسرائیل و صهیونیسم و آن را خطر بزرگی برای مسلمانان دانستن .

10 – بر انتقاد و مبارزه از موضع فقاهت ، مرجعیت و زعامت دینی .

11 – پیشبرد اهداف با روشهای انقلابی و به دور از برخوردهای نظامی .

12 – تأکید بر حوادث انقلابی و مهم تاریخ اسلام در جریان مبارزه .

                                              اندیشه سیاسی امام خمینی ( ره )

/ 0 نظر / 31 بازدید