چگونه اراده ی قوی برای خواندن نماز شب داشته باشیم؟

پاسخ:

برای قوی شدن اراده در هر کاری، شناخت آن عمل و شناخت آثار و فوائد آن و باور نمودن آثار و اهمیّت دادن به آن عمل لازم است. بنابر این جهت تقویت اراده برای خواندن نماز شب، به نکات ذیل باید توجه نمود:

الف) ترک گناهان: گناهان در محرومیّت انسان از نماز شب و ضعف اراده انسان، نقش مهمّی دارند، لذا باید سعی کنیم در زندگیمان گناه نکرده و اگر هم گناهی سر زد، سریعا با توبه جبران کنیم. امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: مردی (انسانی) در روز، دروغی را می گوید که باعث می شود از نماز شب محروم شود، با از دست دادن نماز شب، روزی را هم از دست می دهد.(1) و از علی ـ علیه السلام ـ در جواب کسی که از راز عدم موفقیّت انسان در انجام نماز شب سوال کرد؟ فرمودند: گناهان روز، راز موفقیت انسان را می بندد، مرحوم میرزای علی آقای شیرازی می گوید: با انجام کار مکروهی(2) از نماز شب محروم شدم، و موفق نشدم در آن شب برای نماز شب بیدار شوم.

ب) شناخت فوائد نماز شب و اهمیّت آن: در قرآن و روایات مطالب زیادی در این رابطه آمده است که به عنوان نمونه به بعضی از آنها اشاره می شود:
1ـ واجب بودن نماز شب برای پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ «پاسی از شب را برخیز و قرآن و نماز بخوان، این یک وظیفه اضافی برای توست، امید است که پروردگارت ، تو را به مقامی در خور ستایش و شفاعت کبری بر انگیزد.»(3)
2ـ پاداش زیاد: «هیچ کس نمی داند چه پاداش مهمّی که مایه روشنی چشمهاست، برای آنها (شب زنده داران) نهفته شده. این پاداش کارها (و نماز شبهایی) است که انجام می دادند.(4)
3ـ از صفات متقین این است که نماز شب و سحر خیزی دارند.(5)
4ـ بهترین شما ، شب زنده داران هستند و نماز شب باعث سلامتی بدن و نورانی شدن چهره است.
5ـ خداوند به نماز شب خوانها پاداشی می دهد که هیچ گوشی نشنیده، و هیچ چشمی ندیده و بر هیچ فکری نگذشته.(6)
6ـ در حدیث قدسی می خوانیم «که انسان با نوافل و نمازهای مستحبی به خداوند نزدیک می شود تا آنجا که خدا او را دوست می دارد. اگر خدا را بخواند، جوابش دهد و اگر از خداوند درخواست نماید به او عنایت می شود.»(7) و در این رابطه آیات و روایات فراوانی وجود دارد که در جای خود بیان شده است.
اگر انسان به آثار و فوائد ذکر شده و غیر آن ، خوب توجه کند چنان اراده و شوقی در او برای برپایی نماز شب پیدا می شود، که در هیچ حالتی حاضر نیست آن را ترک نماید، چنانکه حضرت زیبب ـ علیها السلام ـ در مسیر کوفه و شام با همه مصیبت ها و رنج و خستگی ها، نماز شبش را ترک نکرد و گاهی بر اثر خستگی زیاد مجبور بود نشسته نماز شب بخواند.(8)
ج) همراهی و دوستی با کسانی که اهل نماز شب می باشند و همچنین خواندن و یا شنیدن سرگذشت علما و بزرگان در تقویت اراده انسان بسیار مؤثر می باشد.
علی ـ علیه السلام ـ فرمودند: هیچ چیزی مانند همنشینی با خوبان و نیکان انسان را به خوبی ها وا نمی دارد، و از بدی ها نجات نمی بخشد.(9) چرا که:
می رود از سینه ها در سینه ها
از ره پنهان صلاح و کینه ها
صحبت(10) صالح تو را صالح کند
صحبت طالح(11) تو را طالح کند

نرم افزار پاسخ

 

پاورقی:

1. وسائل الشیعه، ج 5، ص 278، روایت 3.
2. عملی که ترک آن بهتر است و انجام آن گناه نیست ولی ترک آن بهتر است.
3. اسراء: 79.
4. سجده: 17.
5. ذاریات: 17.
6. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 17، ص 149.
7. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 2، ص 352. و به نقل از: تهرانی، سید محمد حسین، معادشناسی، ج 2، ص 69.
8. عماد زاده، زندگانی زینب کبری ـ علیها السلام ـ ، ص 93.
9. شرح غرر الحکم، ج 5، ص 87.
10. رفاقت با خوبان.
11. انسان فاسد و تبه کار.

/ 0 نظر / 30 بازدید