معجزه هائی مانند معلوم شدن نام امامی بر روی آتش یا آمدن بوی عطر .....

معجزه هائی مانند معلوم شدن نام امامی بر روی آتش یا آمدن بوی عطر در مجلس عزاداری اهل بیت چقدر واقعیت داشته و آیا اعتقاد به این ها لازم است؟

پاسخ:

دربارة معجزات و صحت و سقم برخی نقل قول‌ها توجه به چند نکته بسیار راه گشا است؟
1. معجزه چیست؟ معجزه امری است خارق‌العاده که از پیامبران صادر می‌شود و همیشه با ادعای نبوت و نیز مبارزه‌طلبی، همراه است و لذا قابل آموزش و یادگیری نیست و کسی توان مقابله با آن را ندارد. و اگر این امور خارق‌العاده از شخصی غیر از انبیاء مشاهده شود، کرامت نامیده می‌شود که البته دیگر همراه ادعای نبوت نیست.(1) همانند حضور طعام بهشتی نزد حضرت مریم(س) و حاضر کردن تخت ملکه سباء در یک چشم به هم زدن توسط یکی از یاران حضرت سلیمان پیامبر ـ علیه السّلام ـ که در قرآن کریم به آن‌ها اشاره شده است.(2) لذا بهتر است آنچه را که از ائمة هدی و دیگر اولیاء الهی مشاهده می‌شود، کرامت بنامیم.
ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ مصادیق انسان کامل و خلیفه خدا بر روی زمین می‌باشند و مهم‌ترین کرامت آنان، معارف بلندی است که از جانب خداوند متعال آمده و به یاران خود آموخته‌اند و کسی را جز آنان، یارای بیان چنین مطالبی نیست.
3. عقاید و باورهای دینی، در طول تاریخ بشر، دچار آفت‌های متعددی بوده‌اند که یکی از این آفات، خرافه‌گرایی و آمیختن باورهای متعالی دینی با سخنانی سست و بی‌پایه است که غالباً از طرف دشمنان دین ساخته شده و از سوی ناآگاهان و مردم عادی که اطلاعات متقنی از دین ندارند مورد پذیرش واقع می‌شوند و لذا یکی از محورهای اساسی آموزه‌های تمامی انبیاء و ائمه هدی ـ علیه السّلام ـ خرافه‌زدایی و خلوص بخشیدن به معارف دینی است.
4. عقاید دینی دو دسته‌اند، یکی اصول عقاید و باورهای پایه در توحید و نبوت و... اعتقاد به آن‌ها لازم و واجب است و هر کسی باید در مورد آن‌ها تحقیق و مطالعه کند ولی دستة دیگری هستند که اعتقاد به آن‌ها واجب نیست و اگر هم کسی آن‌ها را نداند، اشکالی در تدین او نیست مانند جزئیات جهان آخرت و طبقات بهشت و جهنم و انواع و اقسام ملائکه... در میان معجزات نیز این که چه چیزی معجزه است و یا چه چیزی معجزه نیست جزء عقاید اصلی نمی‌باشد و لذا اگر کسی اموری مانند. نوشته شدن نام امامان بر روی آتش و امثال آن را قبول نداشته باشد ولی به اصل وجود معجزه ایمان داشته باشد، ایرادی بر او وارد نیست.
پس برای دوری از خرافات و پایین نیاورن مقام بلند ائمه اطهار ـ علیهم السّلام ـ که واسطة فیض الهی هستند، باید از پذیرش و نیز نقل کردن داستان‌هایی که بیش‌تر در میان گفته‌های افراد بی‌اطلاع یافت می‌شود، دقت بیشتری کرد. و لازم است که در مورد عقاید دینی و معجزات و کرامات، تحقیق نکرده و مطالعه نکرده و بدون اطمینان سخنی را نقل نکنیم و چه بسا ممکن است گفتن برخی از این حکایاتی که به نام معجزه رایج می‌باشند، موجب وهن و سستی باورهای ما نیز باشند به علاوه ما برای تحکیم و ترویج عقاید خود و مذهب شیعه، نیازی به این حکایات نه چندان استوار نداریم و کتب معتبر ما نیز مملو از کرامات اهل‌بیت ـ علیهم السّلام ـ می‌باشد که همة آن‌ها نشان از علو درجه و عظمت شأن ایشان دارند.

 

پاورقی:

1. ر. ک: سبحانی، جعفر، محاضرات فی الالهیات، تلخیص، علی ربانی گلپایگانی، قم، مؤسسة نشر اسلامی، چاپ ششم، 1418 هـ . ق، ص 475 ـ 380.
2. ر. ک: آل عمران: 37، نمل: 40.

/ 0 نظر / 5 بازدید