آیا دختری که باکره نیست می تواند بدون اذن ولی خود ازدواج کند؟
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: دختر باکره

پاسخ:

اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست ولی اگر بکارت به هر شکل ممکن به غیر از ازدواج کردن از بین رفته باشد، نسبت به لزوم اجازه پدر و عدم آن نظر فقها متفاوت است باید به نظر مرجع تقلید خود مراجعه نمایید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م2377)