بهترین زنان از نظر قرآن چه ویژگى هایى دارند؟
ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بهترین زنان از نظر قرآن چه ویژگى هایى دارند؟ ،عفاف در سخن گفتن: ،آبروى شوهر در غیاب وى

پاسخ:

در ابتدا باید گفت که در قرآن به دو دسته از صفات خوب اشاره شده است:
1. دسته اول خصوصیاتى که هر دو گروه زنان و مردان را شامل مى‏شود. در سوره احزاب خداوند مى‏فرماید: «انَّ المُسلِمینَ والمُسلِمتِ والمُؤمِنینَ والمُؤمِنتِ والقنِتینَ والقنِتتِ والصدِقینَ والصدِقتِ والصبِرینَ والصبِرتِ والخشِعینَ والخشِعتِ والمُتَصَدّقینَ والمُتَصَدّقتِ والصّمینَ والصّمتِ والحفِظینَ فُروجَهُم والحفِظتِ والذّاکِرینَ اللَّهَ کَثیرًا والذّاکِرتِ اعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغفِرَةً و اجرًا عَظیما زنان و مردان با ایمان تسلیم حق بوده و گرایش به خدا و آخرت دارند، مطیع و فروتن، راستگو، صابر، خاشع، صدقه دهنده، روزه دار، عفیف و ذاکرند، و خداوند براى آنها آمرزش و پاداشى بزرگ آماده کرده است. «احزاب، آیه 35»
در توضیح این آیه که صفات جامعى را براى هر مرد و زن با ایمان بیان کرده باید گفت:
اسلام با معرفت و شناخت آغاز مى‏شود و مسلم با محبت و گرایش به خداوند و آخرت به عمل روى مى‏آورد و با معرفت و محبت و اطاعت، منت نمى‏گذارد، بلکه فروتن است و با همه اینها استقامت هم دارد و خاشع است.
ارتباطش با فقرا و ضعیفان برقرار است و متوجه گرفتارى آنها بوده و صدقه مى‏دهد و در عین حال در همه حالات خویش یاد خداوند را فراموش نمى‏کند، براى این که عجب و غرور و کبر بر او وارد نشود و اعمال خود را بزرگ نبیند و یا به یاد داشته باشد که همه آنچه را که انجام داده با امکانات خداوند انجام داده و اگر همه امکانات را هم خرج کند تازه به اندازه خود اوست نه به اندازه قدر خداوند.
2. از سوى دیگر به دلیل برخى از ویژگیهاى جسمانى و مسئولیت و نقش خاصى که زنان در حفظ سلامت خانواده و تربیت صحیح فرزندان دارند، صفات و خصوصیات خوب ویژه‏اى نیز براى آنان بیان شده است.
قرآن در آیاتى نظیر آیات حجاب و آیاتى که در مورد زنان پیامبران است، ویژگى‏هاى یک زن مسلمان را ترسیم کرده است که در زیر به تعدادى از آنها اشاره مى‏کنیم:
1. فروتنى و حفظ عفت خویش و اموال و آبروى شوهر در غیاب وى در سوره نساء آیه 34 و آنجا که خداوند وظیفه همسران را در برابر هم بیان مى‏کند، مى‏فرماید: «فالصلِحتُ قنِتتٌ حفِظتٌ لِلغَیبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ»؛ زنان صالح و فروتن هستند و آنچه را که خداوند مى‏خواهد حفظ شود، در پنهان حفظ مى‏کنند.
صالح به کسى مى‏گویند که به شناخت و معرفت رسیده و آنچه را که خدا فرموده تنها براى او انجام مى‏دهد.
اطاعت و فروتنى که ترجمه کلمه قانتات است هم به این معناست که بر آنچه انجام مى‏دهند منتى نمى‏گذارند. اینها در آشکار و پنهان آنچه را که خداوند مى‏خواهد حفظ شود حفظ مى‏کنند، اسرار همسر، اموال همسر، حیا و عفت از جمله مصادیق این عبارت است که در سوره نور هم به آن اشاره شده است که آنجا که مى‏فرماید: «ویَحفَظنَ فُروجَهُنَّ « نور، 31»
»؛ یعنى عورت خود را حفظ مى‏کنند.
2. رعایت پوشش و دورى از خودآرایى: حجاب دارند و خودنمایى نمى‏کنند. در سوره نور، بخشى از آیه 31 خداوند ى‏فرماید: «فلا یُبدینَ زینَتَهُنَّ الّا ما ظَهَرَ مِنها ولیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُیوبِهِنَّ. زینت‏هاى خود را آشکار نمى‏کنند مگر آن مقدار که ظاهر است و مقنعه‏هاى خود را بر روى سینه مى‏افکنند (تا گردن و سینه آنها پوشیده باشد) و تنها بر آنها که برایشان محرمند زینت خود را آشکار مى‏کنند و در انتهاى همین آیه مى‏فرماید، هنگام راه رفتن پا بر زمین نمى‏کوبند تا زینت‏هاى پنهانى آنها آشکار شود.»
3. ترک نگاه به نامحرم: «وقُل لِلمُؤمِنتِ یَغضُضنَ مِن ابصرِهِنَّ. به زنان مؤمن بگو که نگاه‏هاى خود را کوتاه کنند». «1» چشم به نامحرم نمى‏دوزند و به او خیره نمى‏شوند؛
4. عفاف در سخن گفتن: حدود و موازین الهى را رعایت مى‏کنند و مراقب مخاطب نامحرم خود هستند و او را مراعات مى‏کنند و مواظبند که هیچ مفسده‏اى از رفتار و گفتارشان برپا نشود و هیچ دلى به آنها متمایل نگردد تا در او طمع کنند. در سوره احزاب آیه 32 آمده است: «فَلا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَیَطمَعَ الَّذى فى قَلبِهِ مَرَضٌ. نباید در گفتار با نامحرم صداى خود را نازل کنند تا آنهایى که در دل هاشان مرض است در او طمع کنند و گفتارشان را مطابق حدود الهى انجام دهند. همه اینها به خاطر این است که هیچ زمینه‏اى از آلودگى از ناحیه آنها که زمینه ساز فساد هستند، مهیا نشود.

 (2)- عبادت خداوند و توبه به درگاه او و روزه دارى براى خدا در سوره تحریم، آیه 5 آمده است. «عَسى‏ رَبُّهُ ان طَلَّقَکُنَّ ان یُبدِلَهُ ازوجًا خَیرًا مِنکُنَّ مُسلِمتٍ مُؤمِنتٍ قنِتتٍ تئبتٍ عبِدتٍ سئحتٍ. امید است که اگر شما را طلاق دهد پروردگارش زنانى بهتر از شما براى او قرار دهد. زنانى که تسلیم خداوند، مومن، مطیع، توبه کننده، عبادت کننده و روزه دار هستند
                        پرسمان قرآنى زن، ص: 138