گام‏هاى اصلى براى انس با قرآن عبارتند از:
ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: گام‏هاى اصلى براى انس با قرآن عبارتند از:

1- شناخت قرآن؛
2- علاقه به قرآن؛
3- سخن گفتن با قرآن؛
4- انجام دادن آن‏چه او دوست دارد وترک کردن آن‏چه قرآن دوست ندارد.
پس باید قرآن خواندن را یاد بگیریم و سعى کنیم معناى آیات را بفهمیم، تا بتوانیم با قرآن سخن بگوییم و فایده کامل ببریم، البته فرق سخن گفتن با قرآن با سخن گفتن با دیگران این است که اگر قرآن بخوانیم، هرچند معناى آن را نفهمیم، خداوند به ما ثواب مى‏دهد، ولى اگر بخواهیم به فرموده‏ هاى قرآن عمل کنیم باید بفهمیم قرآن چه مى‏فرماید، تا به آن عمل کنیم.