کدام قدرت ... کدام خوارى ...و آنکه دینش را براى دنیاى دیگرى بفروشد!!!!!!
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: کدام قدرت کدام خوارى ،کدام فقرکدام دعوت ،کدام رفیقکدام خلق ،آنکه دینش را براى دنیاى دیگرى بفروشد!

 

امام زین العابدین علیه السّلام از امام حسین علیه السّلام روایت کرده که فرموده است: روزى امیر المؤمنین صلوات اللَّه و سلامه علیه با اصحابش نشسته بود و آنها را براى نبرد صف‏بندى مى‏کرد .

زید بن صوحان عبدى عرض کرد، یا امیر المؤمنین! کدام قدرت چیره‏تر و نیرومندتر است؟

فرمود: هواى نفس.

گفت: کدام خوارى، خوارتر است؟

فرمود: حرص بر دنیا.

گفت: کدام فقر سخت‏تر است؟

فرمود کفر به خدا پس از ایمان.

گفت: کدام دعوت گمراه‏کننده‏تر است؟

فرمود: آنکه دعوت به «نیست» کند.

گفت: کدام عمل برتر است؟

فرمود: تقوا.

گفت: کدام عمل کامیاب‏تر است؟

فرمود: جستن آنچه نزد خداست.

گفت: کدام رفیق بدتر است؟

فرمود: آنکه معصیت خدا را برایت بیاراید.

گفت: کدام خلق بدبخت‏تر است؟

فرمود: آنکه دینش را براى دنیاى دیگرى بفروشد! گفت: کدام مردم نیرومندتر است؟

فرمود: حکیم.

گفت: کدام شخص بخیل‏تر است؟

فرمود: آنکه مال حرام به دست آورد و در غیر حقّ، صرف کند.

گفت: کدام کس زیرک‏تر است؟

فرمود، کسى که راه حقّ را از باطل بشناسد و به رشد و حقّ گراید.

گفت: چه کسى بردبارتر است؟

فرمود: آنکه [بیهوده‏] خشم نگیرد.

گفت: کدام کس رأى ثابت‏ترى دارد؟

فرمود آنکه او را از خود نفریبندش و دنیا به خود آرایى‏اش او را نفریبد.

گفت: کدام کس احمق‏تر است؟

فرمود، آنکه زیر و رو شدن دنیا را ببیند و فریفته آن گردد.

گفت: کدام مردم بیشتر در حسرتند؟

فرمود: آنکه از دنیا و آخرت محروم مانده، و آن همان زیان آشکار است.

گفت: کدام مردم کورترند؟

فرمود: آنکه به ریا عمل کند و ثواب از خدا خواهد.

گفت: کدام قناعت بهتر است؟

فرمود: قانع به آنچه خدا به او داده است.

گفت: کدام معصیت سخت‏تر است.

گفت: معصیت در دین.

گفت: کدام عمل نزد خدا محبوب‏تر است؟

فرمود: انتظار فرج.

گفت: کدام مردم نزد خدا بهتر است؟

فرمود: آنکه بیشتر از خدا ترسد، و در عمل پرهیزگارتر و در دنیا زاهدتر است.

گفت: کدام سخن نزد خدا برتر است.

فرمود: زیاد یاد خدا را نمودن، و تضرّع و زارى به درگاهش داشتن، و دعا کردن.

گفت: کدام گفتار راست‏تر است؟

فرمود: شهادت به اینکه معبود شایسته پرستشى جز خدا نیست؟

گفت: کدام عمل نزد خدا بزرگتر است؟

فرمود: تسلیم و پارسایى.

گفت: کدام کس راستگوتر است؟

فرمود: آنکه در کارزارها راستگوترست.

آنگاه على علیه السّلام رو به پیرمرد کرد و فرمود: اى شیخ: به راستى که خداوند متعال، خلقى را آفریده که دنیا در نظرشان تنگ است، از آن و کالایش روگردانند؛ و مشتاق دار السّلامى هستند که خدا آنها را بدان دعوت کرده است، و بر تنگى معاش و ناراحتى صبر کرده و مشتاق آنچه نزد خدا از کرامت است شده‏اند. و جان خود را به رضاى او دهند و سرانجامشان شهادت باشد.

[آنان‏]، خدا را ملاقات کردند در حالى که از آنها خشنود بود و دانستند که مرگ راه گذشته‏ها و باقیمانده‏هاست. و براى آخرت خود چیزى جز طلا و نقره پس انداز کردند. و بر خوارى [در دنیا] صبر نمودند، و توشه اضافى را پیش فرستادند، و در راه خدا دوست داشتند و در راه او دشمنى ورزیدند. [آرى‏]، آنان چراغهاى [هدایت‏] و اهل نعمتهاى آخرتند و السّلام.

آن شیخ گفت: من بهشت را با تو و یارانت مى‏نگرم! آن را بگذارم، کجا روم؟! اى امیر المؤمنین! ساز و برگى به من ده تا با آن بر دشمنت بتازم.

على علیه السّلام به او ساز و برگ داد. در نبرد، پیش روى آن حضرت شمشیر مى‏زد و پیش مى‏رفت: امیر المؤمنین از دلیرى او در شگفت مى‏شد! و چون نبرد سخت گردید اسبش را پیش راند تا کشته شد.

یکى از یاران على علیه السّلام، دنبال او رفت، دید بر خاک فتاده، اسبش حاضر و شمشیرش در بازوست. آنها را برگرفت و پس از پایان جنگ نزد امیر المؤمنین علیه السّلام آورد.

آن حضرت براى او طلب رحمت کرد [یا بر او نماز گزارد]. فرمود: به خدا این مرد بحقّ خوشبخت بود اینک به برادر خود رحمت فرستید [رحمک اللَّه بگوئید].

چهل حدیث، ص: 59 -  62