نسخه ای برای گناه کردن
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: نسخه ای برای گناه کردن ،پنج کار را انجام بده و بعد هر ،از ولایت و حکومت خدا خارج شو ،اگر امکان داشت داخل نشو

مردی خدمت امام حسین علیه السلام رسید و عرض کرد که شخص گنه کاری هستم و نمی توانم خود را از معصیت دور نگهدارم ، لذا نیازمند نصایحتان می باشم!

امام علیه السلام فرمودند

پنج کار را انجام بده و بعد هر گناهی می خواهی بکن

اول روزی خدا را نخور ، بعد هر گناهی می خواهی بکن

دوم از ولایت و حکومت خدا خارج شو و هر گناهی مایلی بکن

سوم جایی را پیدا کن خدا تو را نبیند ، سپس هر گناهی می خواهی بکن

چهارم وقتی ملک الموت برای قبض روح تو آمد اگر توانستی خود را از او دور کن و بعد هر گناهی می خواهی بکن!

پنجم وقتی مالک دوزخ تو را داخل جهنم کرد ، اگر امکان داشت داخل نشو و آن گاه هر گناهی مایل بودی انجام ده

http://parvazeeshgh.persianblog.ir/  نوسینده :غریب آشنا