زیارت قبور خاندان پیامبر ( ص ) از افضل اعمال است
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مفتی اعظم مصر ،علی جمعه ،زیارت

مفتی اعظم مصر با تاکید بر این که زیارت قبور به معنای شرک و کفر نیست ، گفت : زیارت آل البیت نبی ( ص ) از اقرب اعمال بوده و دارای بیشترین احتمال و رجای قبول الهی است .

به گزارش فارس ، علی جمعه مفتی مصر در مخالفت با سخنان برخی سلفیون مصری مبنی بر ضرورت تخریب ضریح بزرگان دینی و به ویژه ضریح رأس الحسین ( ع ) گفت : زیارت قبور یا ضریح بزرگان و صالحان لزوما به معنای شرک و کفر نیست . و در این زمینه با اشاره به سه اصل اساسی گفت :

اگر کسی درباره زیارت قبور صالحان بخواهد صحبت کند باید سه مسئله را در نظر بگیرد :

1 - هر عملی از برادر مسلمان را که می بیند حمل بر توحید و ایمان او کند .

2 - دومین مسئله آن است که بین توسل و وسیله قرار دادن و شرک تفاوت وجود دارد و خداوند متعال در آیه 35 مائده می فرماید :

«  یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا إلیه الوسیله و جاهدو فی سبیله لعلکم تفلحون »

وی در بیان این آیه تاکید کرد : این آیه به این معناست که تقرب به خدا به وسیله هر آنچه که شرع مقدس تعیین کرده و تعظیم شعائر الهی و آنچه که خداوند بزرگ داشته از جمله مکان ها ، زمان ها ، اشخاص و اموال مجاز است و مسلمانان در نزد قبر نبی مکرم اسلام ( ص ) و با دوست داشتن او به خداوند متعال تقرب می جویند .

 علی جمعه  در عین حال با اشاره به اختلاف دیدگاه درباره وسیله تقرب الی الله گفت : ممکن است برخی با توسل به قبور صالحان و یا سجده بر قبور و یا اطراف به دور آنها به عنوان وسیله تقرب به خداوند متعال مخالف باشند ، امانمی توانند با این مخالفتشان ، افراد و اماکن را از دایره وسیله به دایره شرکمنتقل کنند .

 3 - بین اینکه چیزی سبب و وسیله باشد و اعتقاد به اینکه آن چیز خالق و فی نفسه مؤثر است اختلاف وجود دارد پس اگر مسلمانی دیده شد که از فردی به غیر خداوند متعال مسئله ای خواست و از او طلب نفع  و یا ضرر کرد باید بدانیم که این مسلمان آن فرد را سبب خیر و شر می داند و نه خالق ، چرا که همه مسلمانان اعتقاد داردند به اینکه منفعت و مفسده  ، هر دو در دست خدا است و در این بین مخلوقاتی هستند که به اذن خدا نفع و یا ضرر می رسانند .

علی جمعه با توجه به سه اصل مطروحه خود عنوان کرد : اگر بدانیم مسلمانی که ضریحی را زیارت می کند ، زیارتش با اعتقاد به صالح بودن اهل قبر و به نیت قرب الهی بوده ، این زیارت عملی صالح است .

وی همچنین تاکید کرد زیارت آل البیت نبی ( ع ) از اقرب اعال است و توصیه کرد قبور را زیارت کنید که آن یادآوور مرگ است . نخستین قبری که که زیارتش بهتر است قبر نبی مکرم اسلا ( ص ) است و زیارت آن موجب مودت و نزدیکی با رسول خدا ( ص ) است .

خدایا به تمامی آرزومندان زیارت قبر مطهر پیامبر و تمام خاندان او را روزی کن .

التماس دعا

قضاوت با خواننده محترم

                                                                     منبع افق حوزه شماره 305