راههای شناخت همسر آینده و خانواده اش قبل از ازدواج
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: راههای شناخت همسر آینده و خانواده اش قبل از ازدواج ،راههای شناخت فرد مقابل و خانواده اش

در انتخاب همسر راههای شناخت فرد مقابل و خانواده اش کدامند توضیح دهید؟

پاسخ:

شناخت همسر قبل از ازدواج یکی از مهمترین مسائل ازدواج است. بسیاری از ازدواجهایی که به طلاق ختم می شود و بسیاری از زندگیهایی که با جدایی روحی سپری می شوند در اثر بد بودن زن و شوهر و یا یکی از آنها نیست. بسیاری از همسران افراد خوبی هستند و می توانند به تنهایی خوشبخت باشند اما در کنار هم چه بسا نتوانند. این امر باید قبل از ازدواج تشخیص داده شود.
برای شناخت فرد مورد نظر در انتخاب همسر می توان بر اساس فرایند ازدواج مراحل را ذکر کرد که در ادامه می آید. واضح است که برخی از مراحل مثل تحقیق دربارة خانواده شخص مورد نظر برای بعضی به علت آشنایی دیرینة قبلی لازم نمی باشد.

مرحلة اوّل: پیدا کردن معیار و هدفیافتن معیارهای همسر شایسته و هدف از تشکیل زندگی برای گزینش همسر، همانند داشتن چراغ روشن برای وسیلة نقلیه در جادّة تاریک است که عموماً اولیاء و جوانان نسبت به آن بی توجّه اند، زیرا چه بسیار خانواده هایی تشکیل می شوند که طرفین یا هدف مشخصی از ازدواج ندارند و یا در اثر نداشتن معیار روشن، به صورت تصادفی در زیر یک سقف قرار می گیرند در نتیجه زندگی آنها از استحکام لازم برخوردار نیست و با کوچکترین لغزشی سقوط می کند. برای آگاهی از معیارهای انتخاب همسر کتاب جوانان و انتخاب همسر که در پایان معرفی شده است مناسب می باشد.

مرحلة دوم: تحقیق:بعد از آنکه با معیارهای مشخص سراغ کسی رفتیم نوبت تحقیق و پرس و جو در تمام جوانب طرف مقابل فرا می رسد. چون روحیّات، برخوردها و نسب و گذشته فرد مقابل تأثیر مستقیمی در زندگی آینده ما خواهد داشت. و مسأله یک عمر زندگی است نباید با امر مهم تحقیق، صوری و ظاهری برخورد شود. البته همانگونه که نباید بدون دلیل و شناخت کافی، کسی را به عنوان همسر پذیرفت، نباید هم بدون دلیل و شناخت کافی، او را ردّ کرد، ممکن است این فردی را که ردّ می کنیم، فرد صالح و مناسبی باشد و با از دست دادن او، دیگر فردی به خوبی او نصیبمان نشود.(1)
راههای تحقیق عبارتند از 1. بررسی احوال و صفات خویشان نزدیک شخص که در فامیل عمومیّت دارد. 2. تحقیق از روحیات فرد بوسیلة خویشان فرد. 3. تحقیق از دوستان نزدیک او. 4. از طریق مدیران و معلمان او 5. از طریق دشمنان شخص و افرادی که رابطة خوبی با او ندارند.
البته تحقیق وسیله ای برای پیش آگاهی می باشد. و تا گفته های این افراد از راههای دیگر ثابت نشود. نباید مورد توجّه و عمل قرار گیرد. و همچنین بهتر است از افراد زیادی تحقیق شود تا نتیجه به واقعیت نزدیک تر شود.(2)

مرحله سوم: برداشت ها و بازخوردهای اولیه در جلسات خواستگاریمعمولاً در مراحل اول خواستگاری خانواده پسر به منزل خانواده دختر می روند. در برخی موارد هم قبل از تمام شدن کار، خانواده ها برای گفتگوی دختر و پسر جلسات متعددی دارند. این رفت و آمدها موقعیتهای مناسبی هستند برای برداشتهای ظریف از ویژگی های شخصیتی, فرهنگی و اجتماعی طرفین و خانواده های آنها.

مرحلة چهارم: گفتگوی مستقیم:آخرین مرحلة شناخت قبل از ازدواج و مهمترین و مؤثرترین مرحلة‌ شناخت همین دیدار و گفتگوی مستقیم دختر و پسر می باشد. تعداد جلسات گفتگو هر چه بیشتر باشد شناخت بیشتر حاصل می شود. دستور کار جلسه گفتگو به این ترتیب می باشد: 1. بیان خطّ مشی کلّی زندگی آینده. 2. گفتگو دربارة اهداف آینده. 3. بیان صادقانة‌صفات و اخلاق و خصوصیات خود. 4. بیان خواسته ها و انتظارات طرفین از همدیگر 5. بیان نظرات خود دربارة چگونگی برخورد و رفتار و رابطة با خانواده و بستگان و خویشان یکدیگر. 6. طرح نظرات خود دربارة شیوة ‌تربیتی فرزندان. 7. بیان عیب و نواقص و بیماریهای خود. 8. دیدن زیبائیهای ظاهری همدیگر بدون سوء نیّت.(3)

                                                                           نرم افزار پاسخ

 


پاورقی:

1. امینی، ابراهیم، انتخاب همسر، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، 1383، ص 97.
2. مظاهری، علی اکبر، جوانان و انتخاب همسر، انتشارات پارسایان، چاپ بیست و دوم، 1383، ص186.
3. رفیعی، مهدی، طلوع آشنایی، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، 1380، ص 62.