ابعاد عبادت ..
ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: تفکر در افرینش ،آموختن دانش ،خدمت به مردم ،انتظا حکومت عدل جهانی

عبادت فراتر از نماز ، روزه و امثال آن است . نیت صحیح و رنگ الهی دادن به کارها ،  آنها را عبادت و گاهی برتر از عبادت می سازد . همچون اکسیری که هر فلز بی ارزش را ، طلا می سازد . عبادت ،  قرار دادن همه ابعاد زندگی در مسیر خواست و رضای الهی است . از جمله :

1 - تفکر در آفرینش

امام صادق ( ع ) می فرماید :

« عبادت ، زیاد نماز خواندن و روزه گرفتن نیست ، همانا عبادت ، اندیشیدن در امر خداست  » .

2 - کسب و کار

رسول خدا ( ص ) فرمود : 

«  عبادت ، هفتاد بخش است ، برترین آنها طلب  حلال و به دنبال روزی رفتن است » .

3 - آموختن دانش

پیامبر ( ص ) فرمود :

« کار  کسی که برای آموختن حرکت کند ، تا باطلی را رد و گمراهی را هدایت کند . همچون چهل سال عبادت است  » .

4 - خدمت به مردم

روایات بسیاری خدمت به مردم و رسیدگی به مشکلات آنان را برتر از بسیاری از عبادت ها و حج مستحبی می داند .

5 - انتظار حکومت عدل الهی

پیامبر ( ص ) فرمود : « انتظار فرج ، برترین عبادت است » . البته انتظاری مثبت و سازنده همراه با تلاش برای دولت عدل مهدوی .

آری ، ابعاد و نمونه های عبادت ، قابل شمارش نیست و حتی نگاه پر مهر به پدر و مادر ، نگاه به چهره علما ، نگاه به قرآن ، کعبه ، رهبر عادل و یا برادر دینی هم عبادت است .