کمال ظهورى عدد
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: کمال ظهورى عدد ،هر عددى چون از واحد تا آن عدد ،مال شعورى با دورى یکى افتد

* فائده:

هر عددى چون از واحد تا آن عدد به نظم طبیعى جمع کنند حاصل را کمال ظهورى آن عدد گویند و کمال دورى هر عددى مربع آن عدد است و آنچه از رساله شرف ظاهر مى‏شود آن است که کمال شعورى با دورى یکى افتد.

                        خزائن، نراقی  ص: 229