اعداد فرد را چون به نظم طبیعى جمع کنند
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: اعداد فرد را چون به نظم طبیعى جمع کنند

* فائده:

بدان که اعداد فرد را چون به نظم طبیعى جمع کنند مربعات اعداد متوالیه حاصل گردد، و ازواج را چون بدین طریق جمع کنند مربعات با جذور ایشان حاصل شود.

                        خزائن، نراقی  ص: 229