از عجائب روزگار
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: پیشرفت ،پشتکار ،از عجایب روز گار

گفته اند لازنه پیشرفت ، تجربه کردن ، پشتکار داشتن و پند گرفتن از خطاهاست . از عجایب روزگار اینکه ، ما واجد این ه شرط هستیم ؛ در تجربه کردن خطاهایمان پشتکار عجیبی داریم ، اما نمی دانم چرا پیشرفتمان سرعت لازم را ندارد !!!!!!!!!!!!!!