دوستان ........
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: قفل دل ،شاه کلید ،تعطیلات

دوستان عزیز مهم نیست تعطیلات تمام شد

و مهم نیست که قفلها دست کیست

مهم این است که کلید ها دست خداست

از ته دل از خداوند متعال می خواهیم شاه کلید تمام قفلها را عیدی بگیرید .