قیامت
ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: قیامت ،یُومٌ یَفِرُّ المَرْء مِنْ اءَخیهِ و اءُمِّه ،زن از شوهر و شوهر از زن فرار مى کند ،برادر از برادر و پسر از پدر و مادر،فرار مى کند

 روز قیامت روزى است که هر فردى را بلند مى کنند تا همه او را ببینند. آن وقت منادى ندا مى کند: هر کس به این شخص حقّى دارد بیاید. آنگاه طالبین حقوق به او رو مى آورند، کسانى را که شاید اصلا خودش ‍ احتمال نمى داده حقوقشان را اداء نکرده است اطرافش را مى گیرند، آبروى کسى را ریخته ، غیبت کسى را کرده ، مال کسى را خورده ، یا بکسى بدهى داشته و فراموش نموده ، از او مطالبه حق مى کند بیچاره باید از حسنات خود به آنها بدهد، براى نمونه در روایات رسیده که براى یک درهم مال ، هفتصد رکعت نماز مقبول را باید بدهد، دیگر مصیبت و داهیه کدام است ؟

در صورتیکه حسناتش تمام شود، باید در مقابل از گناه صاحبان حقوق بردارد و بار آنها را سبکتر نماید.

قیامت بقدرى سخت است که برادر از برادر و پسر از پدر و مادر، زن از شوهر و شوهر از زن فرار مى کند یُومٌ یَفِرُّ المَرْء مِنْ اءَخیهِ و اءُمِّه و اءَبیه و ص احِبِه وَ بنیه . از ترس اینکه نکند حق خود را مطالبه کند.

                                                                    نرم افزار بوستان حکایت