مردان آهنین
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مردان آهنین ،مسلم دارابی ،علی اسماعیلی ،کمال شریفی

از  مردان آهنین  کسانی که مقامهای اول تا چهارم را کسب نمودند  اسامی آنها به ترتیب رتبه بدین شرح می با شد :

1 - جناب آقای مسلم دارابی

2 - جناب آقای علی اسماعیلی

3 - جناب آقای کمال شریفی

4 - جناب آقای کریم تالشی

ایجانب کسب  این مقام را به این عزیزان تبریک می گویم و  مخصوصا  از جناب آقای کمال شریفی بخاطر اخلاق خوبش تقدیر و تشکر می کنم