شیخ الرئیس مسائل مشکل را با توسل حل مى کرد
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شیخ الرئیس مسائل مشکل را با توسل حل مى کرد ،شیخ الرئیس ((ابوعلى سینا)) مى گوید:

شیخ الرئیس ((ابوعلى سینا)) مى گوید: ((من از طبیعیات و ریاضیات و طب در محضر استاد اندکى بیش نخواندم و بیشتر آن علوم را خودم در مدت کمى به عهده گرفتم و بدون زحمت و مشقت آنها را حل کردم و اما از الهیات هیچ نفهمیدم مگر پس از آن که ریاضتها کشیدم و به مبداء حاجات متوسل شدم و به درگاه برآورنده سؤ الات از نهاد جان تضرع نمودم تا آنجا که در یک مساءله از الهیات چهل بار مراجعه کردم هیچ نفهمیدم تا از حل اشکال آن علم ماءیوس گشتم و بالاخره با بازگشت به مبداء همه جهان و وابستگى به آفریننده خرد و کلان آن مساءله براى من کشف شد.