دستور العمل جامع و کامل آیة الله العظمی بهجت ( ره )
ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ایت الله بهجت ،دستور العملجامع عرفانی

کسی که به خالق و مخلوق متیقن و معتقد باشد ،

و با انبیاء و اوصیاء ( ص ) جمیعا مرتبط و معتقد باشد

و توسل اعتقادی و عملی به آنها داشته باشد

و مطابق دستور آنها حرکت و سکون نماید

و در عبادات ، قلب را از غیر خدا خالی نماید

فارغ القلب ، نماز را که همه چیز تابع آن است انجام دهد

و با مشکوکها ، تابع امام عصر ( عج ) باشد : هر که را که امام مخالف خود می داند با او مخالف باشد ، هر که را موافق  می داند با او موافق ؛ لعن نماید ملعون او را ، و ترحم نماید بر مرحوم او و لو علی سبیل الاجمالی

هیچ کمالی را فاقد نخواهد بود ، و هیچ وزر و وبالی را واجد نخواهد بود

                                                                             برگرفته از کتاب فریادگر توحید