وقت نماز آیا امتحان بدهم یا نه ؟
ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: وقت نماز آیا امتحان بدهم یا نه ؟ ،تحصیل علم طب در آمریکا ،آیة اللّه سید محسن امین جبل عاملى در دمشق ،اکنون نوبت امتحانت فرا رسیده

مرحوم آیة اللّه سید محسن امین جبل عاملى در دمشق مکتبى داشتند که دانشجویان شیعه در آنجا درس مى خواندند و تمام تحت نظر آیة اللّه نامبرده اداره مى شدند.

از آن بزرگوار نقل شده که یکى از تربیت یافتگان مکتب ما براى تحصیل علم طب به آمریکا سفر کرده بود و پیوسته از اوضاع آنجا و تحصیلات خود به ما خبر مى داد از جمله نوشته بود که چندى قبل امتحان داشتیم ولى در روز امتحان موانعى پیش آمد که ساعت به ساعت امتحان به تاءخیر افتاد تا اینکه نزدیک بود ما را براى امتحان ببرند.

متوجه شدم که نزدیک است وقت نماز از دست برود در این فکر شدم که آیا امتحان بدهم و نماز نخوانم و یا نماز بخوانم و از امتحان بگذرم . فورى مهیّاى نماز شدم ، دانشجویان که حالت مرا مشاهد کردند و دانستند که در مقدمات نماز خواندنم گفتند: کجا مى روى ؟ اکنون نوبت امتحانت فرا مى رسد گفتم : من یک تکلیف دینى و وظیفه آسمانى و الهى دارم که وقت آن مى گذرد و من مجبورم اول اداء فریضه کنم .

گفتند: مگر نمى دانى وقتى که امتحان تمام شد دیگر برایت وقت اختصاصى مقرر نمى شود بیا و از نماز بگذر و امتحان بده که تا دوره دیگر معطل نشوى . گفتم : محال است که من از انجام فریضه مذهبى بگذرم .

خلاصه اعتنا به اعتراضات و نصیحت هاى این و آن نکردم و آستین بالا زدم و وضو ساختم و با یک دنیا وقار در صحنه دانشگاه ایستادم و نماز را خواندم اتفاقا وقتى که ایستادم به نماز موقع امتحانم فرا رسید و نام مرا بردند که حاضر شوم ولى داستان مرا به اساتید و ممتحنین گفتند.

هیئت ممتحنه وقتى که دانستند که من اینقدر به فریضه مذهبى و فرمان الهى آسمانى اهمیت مى دهم و معتقدم گفتند: باید باین جوان پاداش داد و بهترین پاداش او این است که در وقت معین دیگرى از وى امتحان کنیم و همین کار انجام شد و خدا را شکر در امتحان موفقیت نیز داشته ام .

                                                                                نرم افزار بوستان حکایت