شوخی پیامبر ( ص ) ... حتما بخوان مخصوصا پیر زنان
ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شوخی پیامبر ،پیر زن ،مادر و شوهر بده

در اخبار است مردی مادر پیر خود را به سبب زیادی سن قادر به حرکت نبود ، در یک نوع وسیله ای قرار داده و او را جابجا می کرد . در راه رسول اکرم ( ص ) او را دید . از این کار مرد بسیار خوشحال شد . پیامبر (ص ) به شوخی فرمود :

« مادرت را شوهر بده » .

آن جوان عرض کرد :

قربانت شوم ، مادرم لب گور است ، دیگر از او گذشته است .

مادر پیر که از سخن پیامبر خوشش آمده بود ، گفت :

خفه شو !

تو بهتر می دانی یا جناب پیامبر ؛ در مقابل حرف پیامبر حرفی نیست .............

              ( خواندید کادو آماده کنید عروسی در راه است )

سر گرمی و رفع خستگی                             دوستان سال جدید مبارک