صله رحم در کشورهاى بزرگ جهان
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: صله رحم در کشورهاى بزرگ جهان ،آزادى زنا ،براى سگشان وصیت مى کنند چرا ؟ ،پنج هزار بچه حرام زاده در لندن

 در بعضى از کشورهاى بزرگ بقدرى زندگى اجتماعیشان متلاشى شده است که اصلا عنوان رَحِم مُلغى است ، پدر کیست ؟ مادر کیست ؟ برادر و خواهر و عمه و خاله ، ارحام این حرفها دیگر نیست .

آزادى زنا- آزادى کارهاى نامشروع چند سال قبل در مجله اى نوشته بود که سالى پنج هزار بچه حرام زاده در لندن متولد مى گردد پنجهزار پدر تحویل دولت مى گردد، این مال بیست سال پیش تر است حالا پنجاه هزار هزار تا نمى دانم آن وقت این حرام زاده ها مى شوند رئیس فلان رئیس فلان و چه بر سر این بشر بیچاره میآورند یک مشت حرام زاده .

یکى از آشنایان نقل مى کرد: مى گفت : موسوم است در خارج بعضى از این میلیارد رها وصیت مى کنند. مالشان را به سگشان بدهند خیلى من تعجب کردم گفتم آنها اولاد هم دارند؟

گفت : بله ، با بودن اولاد براى سگشان وصیت مى کنند. زیرا اولادشان را از خودشان نمى دانند، آنگاه مسلمانان چقدر باید قدر دستورات اسلام را بدانند و عمل کنند، بستگانتان ارحامتان اینها با شما پیوند دارند، یکى اند؛ نظام دنیا و آخرت در صله رحم است .

                                                                             نرم افزار بوستان حکایت