پیغمبر گریه نمود ............................
ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: پیغمبر گریه نمود ،براءبن عازب ،اِخوانى لِمِثْلِ هَذا فَاَعِدُّوا

براءبن عازب که یکى از صحابه معروف پیغمبر است ، گفت : روزى ما در خدمت حضرت رسول (ص) بودیم که چشم حضرت به گروهى که در محلى جمع شده بودند افتاد. حضرت پرسیدند: براى چه این مردم اجتماع کرده اند.

گفتند: جمع شده اند و قبر مى کَنَند. براء گفت : چون حضرت اسم قبر را شنید، شتابان و با سرعت بطرف قبر حرکت کرد و خود را به قبر رسانید پس ‍ به زانو کنار قبر نشست .

من رفتم بطرف مقابل حضرت تا ایشان را مشاهده کنم و ببینم حضرت چکار مى خواهد انجام دهد. دیدم حضرت شروع بگریه نمود آنقدر گریست به حدّیکه از اشک چشم خود را تر نمود.

سپس رو به ما نمود و فرمود اِخوانى لِمِثْلِ هَذا فَاَعِدُّوا یعنى برادران من براى مثل این مکان تهیّه ببینید و آماده شوید.

                                                                      نرم افزار بوستان حکایت