خنده ملائکه ...
ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بی حجاب ،کشاورز ،خنده ملائکه

پیامبر اکرم ( ص ) از جبرئیل پرسید :

آیا ملائکه ، خنده هم دارند ؟

گفت :

آری .

از سه کس از روی تعجب می خندند :

1 - از کسی که سراسر روز سخنان یاوه گوید و چون شب شود نماز عشاء خوانده و باز یاوه سرایی کند . ملائکه با لبخند گویند :

ای بی خبر صبح تا به شام سیر نشدی ؟ اکنون سیر می شوی ؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 - از کشاورزی که بیل و کلنگ برداشته به بهانه اصلاح زمین خود دیوار مشترک و یا مز مشترک را می ساید تا به سهم خویش بیفزاید . ملائکه خنده کنند و گویند :

آن زمین پهناور تو را سیر نکرد این مختصر سیرت می کند ؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 - از زنی در زندگی ، خود را از بیگانه نپوشیده بی حجاب و یا بد حجاب باشد ولی پس از مرگ در قبر نهند و بدنش را بپوشانند که از دیده ها پنهان باشد . ملائکه خندیده و می گویند :

هنگامی که مورد رغبت بود او را پوشیده پنهان نکردید اینک مستور کنید که مورد نفرت و انزجار است !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                        بر گرفته از کتاب لطیفه های چهارده معصومین ( ع ) و مرحوم کافی