حد و مرز شوخی و مزاح
ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: حد و مرز شوخی ،آبرو

افراط در هر چیزی  ، حتی خندیدن و خنداندن و شوخی و لطیفه گویی ناپسند است در تعالیم دینی « کثرت مزاح » مذمت شده است .

رسول خدا ( ص ) می فر ماید :

« شوخی بیش از اندازه ، آبرو را می برد و خنده زیاد ، ایمان را نابود می کند » . ( 1 )

ز شوخی بپرهیز ای با خرد                         که شوخی تو را آبرو می برد

امام صادق ( ع ) می فرماید :

« خداوند ، شوخ و مزاح کننده را در میان مردم دوست دارد ، اگر به گناه گشیده نشود » . ( 2 )

در جای دیگر امام علی ( ع ) می فرماید :

« کسی که زیاد شوخی کند ، به سبب همان ، سبک می شود و هر که زیاد بخندد ، هیبتش می رود » . ( 3 )

« شخصی از امام رضا ( ع ) می پرسد   :

مردی در میان جمعی است و سخن به میان می آید و آنها شوخی می کنند و می خندند .

فرمود : اشکالی ندارد تا آنجا که مطالب نا مربوط در آن نباشد » .

1 - بحار الانوار ، ج ، 69 ، ص 259 .

2 - بحار الانوار ، ج 66 ، ص 395 .

3 - بحار الانوار ، ج 74 ، ص 285 .

                           بر گرفته از لطیفه های چهارده معصوم ( ع ) و مرحوم کافی