معمّای زیبا ( 3 )
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: معمّای زیبا ( 3 ) ،زیدٌ عبده، ولده، جاریته، زوجها، ،داره، سقفها، خشبته، ساج چه معنى دارد؟ ،زیدٌ عمّها

سؤال :

زیدٌ عبده، ولده، جاریته، زوجها، اخته، عمّها، داره، سقفها، خشبته، ساج. چه معنى دارد؟

جواب :

زید مبتدا و تمام ما بعدش خبر آن است، و هم چنین تا آخر که مجموع ده ابتداء ده خبر مى‏شود، و هر ضمیرى که در جمله لاحق است راجع به مبتداى سابق است، چنانکه مقتضاى اخبار به جمله است، و معنى آن این است که: چوب سقف خانه عموى خواهر شوهر کنیز ولد بنده زید ساج است.

                                                             رسائل و مسائل، ج‏2، ص: 17