چرا ذو القرنین ؟
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: چرا ذو القرنین ؟

اول آنکه: یک مرتبه ضربتى بر قرن ایمن یعنى طرف راست سر او زدند و مرد، پس خدا او را مبعوث فرمود، پس ضربت دیگر بر قرن ایسر یعنى طرف چپ سر او زدند و مرد، باز خدا او را مبعوث فرمود.

دوم آنکه: دو قرن زندگانى کرد و در زمان او دو قرن از مردم منقرض شدند.

سوم آنکه: در سرش دو شاخ بود، یا دو بلندى شبیه به دو شاخ.

چهارم آنکه: در تاجش دو شاخ بود.

پنجم آنکه: استخوان دو طرف سرش قوى بود و آنها را قرن مى‏گویند.

ششم آنکه: دو قرن دنیا، یعنى دو طرف عالم را سیر کرد و مالک شد.

هفتم آنکه: دو گیسو در دو جانب سرش بود.

هشتم آنکه: نور و ظلمت را خدا مسخّر او کرده بود.

نهم آنکه: در خواب دید که به آسمان رفت و به دو قرن آفتاب، یعنى به دو طرف آن چسبیده.

دهم آنکه: قرن به معنى قوّت است، یعنى قوى و شجاع بود و اقتدار عظیم بهم رسانید «1».

حیاة القلوب، المجلسی ،ج‏1،ص:440

 

______________________________
(1). مجمع البیان 3/ 490؛ تفسیر فخر رازى 21/ 163؛ تفسیر بغوى 3/ 178.