حضرت علی ( ع ) بارزترین الگوی خدمت رسانی
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: خد مت رسانی ،ریاست

خدمت رسانی به مردم یکی از مهمترین دستورات دینی و عقلی است و بنابراین کسی که در توانایی خدمت به مردم را می داند می تواند از این بهره گرفته و به توفیقات چشم گیری در زندگیش در دنیا و آخرت برسد چرا که خدمت به دیگران راه میانبر برای رسیدن به خدا و کمالات که مصادیق آن را در فرهنگ قرآن و اهلبیت در مسائلی همچون احسان ، انفاق ، امداد و حمایت از محرومان و مظلومان و قضای حوائج اهل ایمان جستجو کرد .

اساسا ریاست و پذیرش مسئولیت های اجتمائی همواره با خدمت رسانی توأم بوده و بدون خدمت رسانی واژه ریاست و آقایی معنا ندارد لذا طبق بینش وحیانی اسلام سرآمد هر قومی باید خدمت گزار آنان باشد . چنانکه رسول خدا ( ص ) فرمود :

« رئیس و آقای هر قومی خدمت گزار حقیقی آن قوم است » .

امیر مومنان علی ( ع) یکی از بارزترین ویژگیهای پارسایان و تقوی پیشگان را خدمت گزاری به مردم دانسته و می فرماید :

« نفس او از دستش در رنج و ناراحتی است اما  مردم بخاطر خدماتی که او انجام می دهد از او در آسایشند او برای رسیدن به درجات عالی در روز قیامت خود را به زخمت می افکند ولی مردم را به رفاه و آسایش می رساند » . 

همچنین حضرت در سخن دیگری می فرماید :

« سروری و آقایی مردم شایسته کسی است که بار مشکلات برادران دینی خود را به دوش بکشد » .

با توجه به ضرورت خدمت رسانی به مردم در جامعه کنونی و آثار پر بار آن در این نوشتا ر به فرازهایی از سیره قولی و عملی امام علی ( ع ) در راستای همین موضوع می پردازیم . چرا که آن راد مرد الهی خود بارزترین الگوی خدمت گزاری است .و امیدواریم بتوانیم با پیروی از آن بزرگوار خدمت رسانی به مردم و نیازمندان جامعه را به عنوان اندیشه ای پویا در افکار مردم مسلمان مسءولین جامعه و توانمندان و مقتدران در آوریم تا آنان با عشقی وافر و علاقه ای به این امر مقدس بپردازند .

حضرت علی ( ع) باور خویش را به ضرورت  خدمت به جامعه و مردم نیازمند چنین بیان می کند :

« آیا به همین رضایت دهم که مرا امیر المؤمنین می خوانند اما در تلخی های روزگار با مردم شریک نباشم ؟ و در سختی های زندگی الگوی آنان نگردم ؟ !!!...

اساسا طبق آموزه های دین مبین اسلام کسی که سر به بالش بگذارد و شب را سحر کند در حالیکه در اندیشه خدمت به مسلمانان نباشد چنین شخصی ایمان کامل ندارد .

و از فرموده های رسول مکرم اسلام ( ص ) :

« هر مسلمانی که شب را به صبح برساند و در اندیشه اهتمام به کارهای مردم مسلمان نباشد او مسلمان کامل و حقیقی نیست » .

و نیز از فرمایشات علی ( ع ) در این باره این است که :

« آن بزرگوار نعمت های بسیار را زمینه برای خدمت گزاری بیشتر می داند ...کسی که از نعمت های الهی بیشتری برخوردار باشد نیازهای مردم بسوی او بیشتر می شود » .

                                                                          برگرفته از ره توشه راهیان نور