شهداى بنی هاشم در کربلا
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شهداى بنی هاشم در کربلا ،(فرزندان امیر المؤمنین (ع): ،فرزندان امام حسین (ع): ،فرزندان عبد اللّه بن جعفر

اسامى شهداى کربلا از یاران حسین (ع) طبق روایاتى که نگارنده از لابلاى کتب تاریخ به دست آورده‏ام از بنى هاشم و غیر بنى هاشم بدین شرح ذکر شده است:

(فرزندان امیر المؤمنین (ع):

1- ابو بکر بن علی (که شهادت وى با شک و تردید ذکر شده است) 2- عمر بن على 3- محمد الاصغر بن على 4- عبد اللّه بن على 5- عباس بن على 6- محمد بن العباس بن على 7- عبد اللّه بن العباس بن على 8- عبد اللّه الاصغر 9- جعفر بن على 10- عثمان بن على (فرزندان امام حسن):

11- قاسم بن حسن 12- أبو بکر بن حسن 13- عبد اللّه بن حسن 14- بشر بن حسن (فرزندان امام حسین (ع):

15- على بن الحسین الاکبر 16- عبد اللّه الرضیع 17- ابراهیم بن الحسین (این نام را ابن شهر آشوب در کتاب خود آورده و تعداد دیگرى نیز بدان اضافه کرده است).

(فرزندان عبد اللّه بن جعفر):

18- محمد بن عبد اللّه بن جعفر 19- عون بن عبد اللّه بن جعفر

20- عبید اللّه بن عبد اللّه بن جعفر (فرزندان عقیل بن ابى طالب):

21- مسلم بن عقیل 22- جعفر بن عقیل 23- جعفر بن محمد بن عقیل (نام وى را نیز ابن شهر آشوب ذکر کرده است).

24- عبد الرحمن بن عقیل 25- عبد اللّه الاکبر بن عقیل 26- عبد اللّه بن مسلم بن عقیل 27- عون بن مسلم بن عقیل 28- محمد بن مسلم بن عقیل 29- محمد بن أبی سعید بن عقیل 30- احمد بن محمد الهاشمى (هر چند که در میان کتب تاریخى نامى از این شخص برده نشده و نه جزء فرزندان عباس و نه غیر او ذکرى به میان نیامده اما وى را نیز ابن شهر آشوب آورده است.)

سیره معصومان ،ج‏5،ص:180