یک نمونه قرآنى از نهى از منکر
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: یک نمونه قرآنى از نهى از منکر ،کسى که امر به معروف مى‏کند، باید

حضرت ابراهیم‏ همین که عموى خود را بت پرست دید، به او گفت: این مجسمه‏هایى که شما پابند عبادت آنها شده‏اید، چه معنا دارد «1»

در این بیان بسیار کوتاه، به چند اصل مهم در امر به معروف و نهى از منکر

پى مى‏بریم: از جمله:

1- کسى که امر به معروف مى‏کند، باید از رشد و کفایت خاصى برخوردار باشد.

2- در امر و نهى شرط سنى وجود ندارد (قالَ لَابیه‏).

3- امر و نهى را از نزدیکان شروع کنید. (قالَ لَابیه‏).

4- در نهى از منکر، ابتدا از بزرگترین منکرات نهى کنید (ما هذِهِ التَّماثیل‏).

5- در امر و نهى، مردم را به کرامت و شخصیت خودشان متوجه سازید (انْتُم لَها عاکِفُون)

6- در نهى از منکر، گاهى باید یک نفر در برابر گروهى قرار گیرد (لَابیهِ و قَوْمِه‏).

7- در امر و نهى با شیوه سؤال، وجدانها را بیدار کنید. (ما هذِهِ التَّماثیل‏).

8- در امر و نهى، قاطعیت و صراحت داشته باشید. (انْتُم وَ اباءَکُم‏).

این اصول و درسهایى بود که در نگاه نخست به ذهنم آمد. شاید شما اگر فکر کنید و یا به تفاسیر مراجعه کنید، مطالب دیگرى نیز فرا گیرید.

امر به معروف و نهى از منکر، ص:33 -  34

______________________________
(6)- اذْ قالَ لَابیهِ و قَوْمِه‏ ما هذِه‏ التَّماثیلُ التَّى‏ انْتُم لَها عاکِفُون (انبیا/ 52)