فواید برف ، تگرگ و یخ .....................................................
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

برف‏

فواید: مسکّن درد دندان، خارج‏کننده زالویى که در حلق مانده و کرم معده، تقویت هضم معده گرم، تب/ مالیدن آن بر پیشانى جهت قطع سردرد/ مصلح آن: عسل.

تگرگ‏

فواید: مالیدن آن بر عضو سوخته جهت تسکین درد و التهاب آن/ اگر بر زمین بماند تا آب شود و مالیدن آن را بر دُملى که سوزش و التهاب بسیار دارد جهت تسکین آن.

یخ‏

فواید: مالیدن آن بر پیشانى جهت منع خونریزى از بینى/ چون چشم کسى از سردى برف و یخ و هواى بسیار سرد ورم کرده، درد نماید یخى که میان تنه یا شاخه درختان منجمد شده باشد به داخل چشم بکشند مفید و ورم و درد آن را از بین مى‏برد. «1»

                                                                                       

                                                              فوائد و خواص آب، ص: 1

__________________________________________________

 (1). مخزن الادویه- مولف: عقیلى خراسانى- ناشر: شرکت باوران تهران.