اصول و قواعد جفر،
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: اصول و قواعد جفر ،یک ماه به تعلم علم رَمْل

اصول و قواعد جَفْر، اصول و قواعد صحیح و متقنى بوده است که از آن مى‏توانستند استکشاف امور غیبیّه و حل مسائل مشکله را بنمایند و از اوضاع و حوادث خبر دهند، ولى چون اطلاع بر اسرار و مغیبات نیاز به نفوس طاهره دارد لهذا اختصاص به ائمه علیهم السلام داشته است؛ و آنان به بعضى از خواص خود که داراى مقام طهارت باطنى شده بودند و فقط آن را در اطلاع بر امور حسنه و خیریّه استعمال مى‏کردند تعلیم مى‏نمودند، و از تعلیم به نااهل یعنى آنان که داراى طهارت نفس نشده بودند اجتناب مى‏نمودند، و به شدت از استعمال آن منع و تحذیر مى‏فرمودند. علم جفر واقعى نزد مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام بود، و پس از آنحضرت نزد امامان شیعه علیهم السلام. و امروزه نیز علم جَفْر یافت مى‏شود، ولى چون ناقص است استکشاف حتمى از آن به دست نمى‏آید. و شاید صحیح آن نزد بعضى از نفوس مطهّره باشد که از اطلاع عموم دور مى‏باشند. آقا میرزا ابو تراب عرفان یکى از دانشمندان ورزیده و متبحّر در علوم غریبه از احضار ارواح و علم رَمْل و جفر در طهران‏ مدت قریب یک ماه به تعلم علم رَمْل پرداختم. او به من بسیار علاقمند بود و مى‏خواست پس از پایان رَمْل علم جَفْر را نیز بیاموزد و اصرارى هم بر این داشت. مى‏گفت: من اولاد ذکور ندارم و مى‏ترسم بمیرم و همه این علوم من ضایع گردد.

حقیر دیدم فرا گرفتن علم رَمْل به طور کامل دو سال وقت لازم دارد، تا چه برسد به جَفْر که مهمتر و مشکلتر است. و قصد من این علوم نیست. این علوم مرا از مقصد اصلى که عرفان الهى است باز مى‏دارد. ما اگر صد سال هم عمر کنیم و همه را در راه عرفان و شناخت معبود مصرف کنیم، تازه کم آورده‏ایم، چگونه که عمر خود را در راه تحصیل به مغیبات به هدر بدهیم. فلهذا آن درس را ترک گفتم، و علّت دیگر آنکه‏ در وقت فرا گرفتن این علم، دیدم در خود احساس تاریکى مى‏کنم و سنگینى قلب آزار مى‏دهد.

این جانب دنبال کیمیا هم نرفتم و یکى از أعاظم روزى خواست به حقیر کیمیا بدهد قبول ننمودم؛ چرا که دیدم براى حقیر جز اتلاف عمر و سرگرمى به امور مادیّه و دنیویّه ما حصلى در بر ندارد.

سیّد ابن طاووس در «کشف المحجّة» از جمله وصایاى او نسبت به دو فرزندش على و محمّد این است که: «من شما را وصیّت مى‏نمایم که دنبال تحصیل علم کیمیا نروید! دنبال تحصیل علم معرفت و خدا شناسى بروید که آن کیمیاى حقیقى مى‏باشد. جدّ شما أمیر المؤمنین علیه السّلام داراى علم کیمیا بود، ولى ابداً دیده نشد که بدان عمل نماید. او دنبال کیمیاى واقعى رفت و به عرفان خدا رسید. شما هم فرزندان او هستید، باید از او پیروى نمائید!»

امام شناسى، ج‏14، ص: 237