رشته ایمان‏
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: رشته ایمان‏ ،آنانکه شمع آرزو در بزم عشق افروختند

 

آنانکه شمع آرزو در بزم عشق افروختند

 

از تلخى جان کندنم از عاشقى‏ها سوختند

     

 

دى مفتیان شهر را تعلیم کردم مسأله‏

 

و امروز اهل میکده رندى ز من آموختند

     

 

چون رشته‏ى ایمان من بگسسته دیدند اهل کفر

 

یک رشته از زنار خود بر خرقه‏ى من دوختند

      

یا رب چه فرخ طالعند آنانکه در بازار عشق‏

 

دردى خریدند و غم دنیا «2» ى دون بفروختند

     

 

در گوش اهل مدرسه یا رب بهائى شب چه گفت؟

 

کامروز آن بیچارگان اوراق خود را سوختند

     

 

کلیات اشعار و آثار فارسى شیخ بهائى، متن، ص: 67

   

 

______________________________
(1)- نخ: قال است- نسخه دیگر: بزبان قال گوید که زبان حال لالست‏

(2)- نخ دین‏