لقاى دوست‏
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: لقاى دوست‏ ،آتش بجانم افکند شوق لقاى دلدار ،اى ساربان خدا را پیوسته متصل ساز ،در کیش عشقبازان راحت روا نباشد

 

آتش بجانم افکند شوق لقاى دلدار

 

از دست رفت صبرم اى ناقه پاى بردار

     

 

اى ساربان خدا را پیوسته متصل ساز

 

ایوار را بشبگیر شبگیر را بایوار

     

 

در کیش عشقبازان راحت روا نباشد

 

اى دیده اشک میریز اى سینه باش افکار

     

 

هر سنگ و خار این راه سنجاب‏دان و قاقم‏

 

راه زیارتست این، نه راه گشت‏ «*» بازار

     

 

باز ایران محرم شرطست آنکه باشد

 

غسل زیارت ما از اشک چشم خونبار

     

 

ما عاشقان مستیم سر را ز پا ندانیم‏

 

«2» این نکته‏ها بگیرید بر مردمان هشیار

     

 

در راه عشق اگر سر برجاى پا نهادیم‏

 

بر ما ما مگیر نکته ما را ز دست مگذار

     

 

در فال ما نیاید جز عاشقى و مستى‏

 

در کار ما بهائى کرد استخاره صد بار

     
     

کلیات اشعار و آثار فارسى شیخ بهائى، متن، ص: 71