بهترین عبادت
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: برترین کار ،محبوبترین ،شاد

درمیان روایات به مواردی برمی خوریم که به « احب الاعمال »  یعنی بهترین اعمال تعبیر شده است  .

از پیامبر رحمت ( ص ) روایت شده است :

« محبوبترین اعمال نزد خداوند متعال ، نماز ، نیکی کردن و جهاد است » .

نیز از آن حضرت است :

« محبوبترین کارها نزد خداوند ، شاد نمودن مؤمنین است » .

امیرالمؤمنین علی ( ع ) فرموده است :

« محبوبترین اعمال نزد خداوند بر روی زمین دعا کردن و خواندن خدا است » .

از امام صادق ( ع ) نقل شده است :

« محبوبترین کارها نزد خداوند ، نماز است » .

( پس ما هم می توانیم با این بهترین ها خودمان را به برترین ها ................ )

                                                                        برگرفته از ره توشه راهیان نور