برترین امت یا برترین مردم ( بیایید ما هم ........... )
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: عاشق ،برترین مردم ،برترین امت ،أنس و الفت

در روایات به تعبیراتی چون برترین مردم یا برترین امت و از این قبیل عناوین بر می خوریم که بدین شرح می باشد :

از امیر المؤ منین علی ( ع ) روایت شده است :

« با فضیلت ترین مردم ، کسی است که عقلش را زنده کرده و شهواتش را بمیراند  » .

در حدیث دیگری از رسول خدا ( ص ) آمده است :

برترین مردم ، کسی است که عاشق عبادت باشد پس با آن معانقه کند و او را دوست بدارد و با بدن خود با آن مباشرت کند و برای آن از همه چیز فارغ شود » .

در حدیث شریف از حضرت رسول ( ص ) منقول است که بهترین امت من ، افراد قانع هستند « خیار امتی القانع ... » یا بهترین مؤمنان شخص قانع است : « خیر المؤمنین القانع ...» .

در حدیث از امام صادق ( ع ) آمده است :

« خیارکم سمحاؤکم ...» بهترین اشخاص و افراد شما کسانی هستند که با گذشت باشند » .

و نیز از رسول خدا ( ص ) است:

« بهترین افراد از میان مؤمنان کسانی هستند که با مؤمنین أنس و الفت می گیرند » .

به هر حال در میان أمت و مؤمنان ، برترین هایی وجود دارد که به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از مقام والایی برخوردار شده اند  و طبعا آن خصوصیات و صفات ، ممدوح و دارای ارزش می باشند و هر کسی که دارای آن خصوصیا ت باشد ، به این مقام می رسند . 

 بیایید ما هم ..................................................................................

                                                                       برگرفته از ره توشه راهیان نور