نقش الگوها در جامعه‏
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: نقش الگوها در جامعه‏ ،قرآن زنان پیامبر را ،زن پیامبر عملًا الگو و مدل ،یا نساء النبىّ من یأت منکنّ بفاحشة

قرآن زنان پیامبر را مخاطب قرار داده و مى‏فرماید: «یا نساء النبىّ من یأت منکنّ بفاحشة مبیّنة یضاعف لها العذاب ضعفین» «1» هر کدام از شما مرتکب خلافى آشکارا شوید، دو برابر سایر زنان عذاب مى‏شوید.

این به خاطر آن است که زن پیامبر عملًا الگو و مدل سایر مردم است و نقش رهبرى را ایفا مى‏کند.

در حدیث مى‏خوانیم: «یُغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن یغفر للعالم ذنب واحد» «2» هفتاد گناه از جاهل بخشیده مى‏شود قبل از آنکه یک گناه از عالم بخشیده شود.

آرى انسان عالِم و دانشمند، در جامعه سرآمد و الگوى مردم است، لذا خطاى او هم بزرگ به حساب مى‏آید.

بزرگان گفته‏اند: گناه صغیره عالم و دانشمند، گناه کبیره به حساب مى‏آید، زیرا عمل او در دیگران بیشتر اثرگذار است. اینکه مى‏بینیم گناه بدعت گذار و کسانى که در جامعه پیشگام و برنامه‏ریز و پایه‏گذار انحراف هستند چند برابر سایرین است، به خاطر آن است که آنها نقش الگو و رهبرى را دارند.

______________________________
(1) . سوره احزاب، آیه 30

(2). کافى، ج 1، ص 47

اصول عقاید، ص: 386