موارد اشتراک بین ازدواج دائم با متعه‏
ساعت ۸:٠٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: موارد اشتراک بین ازدواج دائم با متعه‏ ،زن باکره احتیاج به اذن ولىّ ،در حال حیض یا نفاس نزدیکی ،با دخول احتیاج به عدّه

ازدواج دائم و ازدواج موقت (متعه) در امورى با یکدیگر اشتراک دارند که در ذیل به پاره‏اى از آنها اشاره مى‏نماییم:

1- عقدى مشتمل بر ایجاب و قبول باشد و مجرد تراضى و معاطات کافى نیست.

2- عقد باید به الفاظ خاصى از قبیل: زوجت، انکحت، متّعت باشد نه هر لفظى.

3- مانع شرعى از سبب و نسب یا رضاع یا غیر از آن موجود نباشد.

4- در حال حیض یا نفاس جماع ممنوع است.

5- با دخول احتیاج به عدّه است و بدون دخول یا در حالت یائسگى زن، احتیاج به عده نیست.

6- فرزند، ملحق به شوهر است؛ اگرچه عزل هم کرده باشد.

7- اولاد، ملحق به پدر و مادرند. لذا تمام آثار آن از قبیل: ارث و نفقه بر آنها مترتب مى‏شود.

8- حضانت و احکام آن.

9- حرمت ازدواج با زن مشرک.

10- منتشر شدن حرمت به سبب دامادى و شیردادن.

11- احتیاج شروط عامه از قبیل: بلوغ، عقل، اختیار و مانند آن.

12- در زن باکره احتیاج به اذن ولىّ است.

                        شیعه شناسى و پاسخ به شبهات، ج‏2، ص: 498