امتیاز بسیجیان‏
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: امتیاز بسیجیان‏ ،موسس بسیج ،از قاسم تا حبیب بن مظاهر ،از همه کم خرج‏تر

برادرها ما هر چه از سخنان امام و احادیث و نماز جمعه‏ها یاد مى‏گیریم، بخاطر خون این برادرهاى بسیجى است. درباره بسیج‏ فکر مى‏کردم و دیدم بسیج‏ چند امتیاز دارد که چیزهایى دیگر ندارند. البته ارتش و سپاه هم مورد احترام است. اما امتیازات بسیج‏ را برایتان شرح بدهم:

1- موسس بسیج امام است.

2- بیشترین جمعیت ولى کمترین ادعا و انتظار را دارد.

3- از قاسم تا حبیب بن مظاهر هیچ فرقى ندارد و هیچ شرطى ندارد.

4- مرکز تشکل آن مسجد است. ستادهاى مقاومت درمسجدهاست.

5- بسیجى غیر از ارتشى و سپاهى و شهربانى است. هم حافظ شهر است و هم حافظ روستاست، هم حافظ مرز است و هم حافظ مکتب و رهبر است.

6- بسیجى از همه کم خرج‏تر است. از هم قوى‏تر و از همه ساده‏تر و از همه جلوتر است‏

7- وجود یک بسیجى در خانه و محله یعنى بیمه کننده آن خانه و محله از وجود ضد انقلاب. به بسیجى مى‏گویند: کجا مى‏جنگى؟ مى‏گوید: هر جا لازم باشد. مى‏گویند: تا کى مى‏جنگى؟ مى گوید: تا پرچم توحید برفراز کاخ سفید برافراشته شود. بچه به این کوچکى هدف به این بزرگى را دنبال مى کند. بیشترین شهید را بسیج دارد. به کارمند مى‏گویند: میزت را از این اتاق به آن اتاق ببر، قهر مى‏کند. ولى به بسیجى مى‏گویند از جنوب برو غرب حرفى نمى‏زند و با جان و دل مى‏رود.

 

برنامه درسهایى از قرآن سال 60، ص: 7